سند نامه ::
 
درباره اللهيار صالح


موضوع : اظهارات درباره اللهيار صالح

شماره : 5883 تاریخ 12 / 9 / 1342

طبق اطلاع واصله هفت نفر اعضاء كميته رهبرى دانشجويان دانشگاه وابسته به «جبهه ملى» منجمله آقايان پارساـ برومند ـ بيات و يزدى به منزل آقاى اللهيار صالح رفته‏اند تا پيرامون اقداماتى كه بايد به مناسبت سالروز كشته شدن دانشجويان دانشگاه انجام شود مذاكره نمايند.
آقاى اللهيار صالح به عنوان كسالت از پذيرفتن اعضاء كميته دانشجويان دانشگاه خوددارى كرده است.
اعضاء كميته دانشجويان از اين عمل آقاى اللهيار صالح سخت ناراحت و عصبانى شده و به دانشجويان گفته‏اند. كسالت آقاى اللهيار صالح مصلحتى است و كسيكه تا ديروز به ما ميگفت فرزندان من ـ پسران من ــ حالا از ترس هيئت حاكمه ميخواهد خود را از جريانات و اقدامات سالروز كشته شدن دانشجويان دانشگاه كنار بكشد.
به دنبال اين جريان اعضاء كميته دانشجويان دانشگاه استعفا داده‏اند.
عينا جهت اقدام به اداره يكم ارسال ميگردد
1ـ اللهيار صالح از ابتداى تشكيل جبهه دوم مواضع معتدلترى نسبت به ساير رهبران جبهه ملى به شاه داشت. وى نماينده مردم كاشان در مجلس بيستم بود و اعتقاد زيادى به مبارزه و درگيرى نداشت. حركتهاى محافظه كارانه و منفعلانه وى‏با مخالفت جبهه جوانتر روبرو مى‏شد. اقبال و دكتر فروهر خواستار تحرك و پويايى بيشتر جبهه در رويدادهاى سياسى بودند، حال آنكه بخش ديگرى از ايجاد هرگونه تنش با دولت پرهيز مى‏كردند. برگزارى مراسم 16 آذر نيز در همين راستا قابل ارزيابى است، جبهه ملى نمى‏خواست خود را رو در روى دولت قرار دهد و در اعتراض به شهادت 4 دانشجو كه به دست سربازان شاه كشته شدند اقدامى از سوى آنها انجام گيرد اما كميته دانشجويى جبهه ملى بدون توجه به انتقاد و اعتراض رهبران، مراسمى را در روز 16 آذر در دانشگاه تهران برگزار مى‏كنند. به ضميمه شماره 42 و 43 رجوع شود.