سند نامه ::
 
تشكيل جلسه در باشگاه جبهه ملى


موضوع : تشكيل جلسه در باشگاه جبهه ملى
شماره : 1604 س. ت تاریخ 7 / 4 / 1340

روز سه شنبه 6 / 4 / 40 ساعت 1900 عده در حدود 150 نفر د رباشگاه جبهه ملى حضور داشتند. آقاى دكتر بختيار به محمود مانيان دستور داد جلسه‏اى از بازاريان تشكيل دهند و كميته بازار را زودتر معرفى نمايد محمود مانيان و عده‏اى از بازاريان به جلسه خصوصى براى تعيين كميته بازار رفتند. ميثمى اظهار داشت كه شب گذشته سران برجسته جبهه ملى در منزل سرتيپ رياحى جلسه‏اى تشكيل دادند كه روى مسائل مهمى تصميم گرفته شد و ظهر همان روز در منزل دكتر غلامحسين مصدق سران جبهه ملى جلسه داشتند. گفته مى‏شود بعضى از سران جبهه ملى از شورا خارج خواهند شد و به جاى آنها مهندس زيرك زاده و مهندس معظمى و امير علائى و چند نفر ديگر به شوراى مركزى دعوت خواهند شد. ميثمى بيان داشت كه مسافرت اعضاء جبهه ملى مركزى به شهرستانها فوق‏العاده مهم بود و بهره‏بردارى از آن شد همچنانكه خود من و چند نفر ديگر در شيراز توانستيم جلسه پيمان سنتورا از دانشگاه بيرون كنيم. و افزود طبق اطلاع جبهه ملى يك انقلاب و تعطيل عمومى چه در زمان حكومت دكتر امينى و چه بعد از آن در پيش دارد و ماموريت امينى خاتمه يافته است. صحبت از پول سفارت خانه و كمك به جبهه ملى بود كه معلوم نشده كدام سفارتخانه است و يكى از دانشجويان كه عكس دكتر مصدق را به مبلغ / 20 ريال ميفروخت مورد اعتراض ديگران واقع شد كه ميگفتند مگر پول گراور اين عكس را سفارت خانه نداده؟ چرا شما مجددا پول ميگيريد؟ جلسه بعد قرار شد اعضاء به محل مكتب توحيد بروند.

1ـ با توجه به اسناد موجود و اعلام مخالفت دولت امريكا با روى كار آمدن دكتر مصدق و از سوى ديگر علاقه‏مندى توده‏ايها به طرح مجدد دكتر مصدق و همكارى با جبهه ملى به نظر مى‏رسد كه سفارت شوروى در ايران عامل كمك و انتشار عكسهاى مصدق بوده است. البته در ميان سران جبهه ملى در مورد پذيرش نظر امريكا و يا همكارى با بقاياى حزب توده در داخل اختلاف نظر وجود داشت. به ضميمه شماره 23 و 24 رجوع شود.