سند نامه ::
 
مذاکره با يكى از نزديكان آقای شريعتمدارى

تماس و مذاكرات خصوصى كريم سنجابى با يكى از نزديكان آيت‏اله سيد كاظم شريعتمدارى
شب هنگام مورخ 23 / 9 / 57 (2537 شاهنشاهى)، كريم سنجابى در تماس و مذاكراتى كه به طور خصوصى با يكى از نزديكان آيت‏اله سيد كاظم شريعتمدارى داشته، عنوان نموده:
به عرض شاهنشاه رسانده‏ام، زمان آن است كه فداكارى بيشترى بشود. چون مملكت در حالت طغيان و عصيان است و آشوب همه جا را فرا گرفته و وضعيت به صورتى است كه همه ناراضى هستند و با توجه به جريان روزهاى تاسوعا و عاشورا بدون توافق مقامات، روحانيون و روح‏اله خمينى هر نوع حكومتى كه بر سر كار آيد محكوم به شكست و ناكامى است.
كريم سنجابى در ادامه صحبتهاى خود اضافه كرده:
پيشنهادى معروض داشتم، شاهنشاه مسافرتى به خارج از كشور بنمايند و مملكت را به يك شورا واگذار نمايند، تا يك حكومت صالح كه مورد موافقت روحانيون و يا موجب سكوت خمينى باشد روى كار بيايد تا شايد بشود، مملكت را به جريان طبيعى انداخت.
كريم سنجابى ادامه داد.
چون اين پيشنهادات مورد قبول واقع نشده، به همين جهت به عرض رسانده كه شركت او و همكارانش در كابينه جديد نتيجه‏اى نخواهد داشت.
ارزيابى خبر:
انجام مذاكرات صحت داشته و مطالب بالا عنوان شده است.