سند نامه ::
 
اظهارات داريوش فروهر


موضوع : اظهارات داريوش فروهر
شماره : 20578 / 20 ه 12 تاریخ 3 / 2 / 57

داريوش فروهر بطور خصوصى اظهار داشته ما فعلاً از وجهه مهندس مهدى بازرگان در بين طبقات مذهبى استفاده مينمائيم ولى چون او معتقد به حكومت متحد جهانى است نميتوانيم در صلح كلى هم عقيده بوده و در يك جهت فعاليت داشته باشيم1 مشاراليه ميافزايند من سعى و كوشش ميكنم دكتر سنجابى را بزرگ نموده و در وضعيتى قرار دهم تا بتواند به عنوان رهبر مورد قبول احزاب و گروههاى وابسته به جبهه ملى واقع گردد چون او در حال حاضر از امتيازات خاصى براى اين منظور برخوردار ميباشد.

نظريه شنبه : دكتر كريم سنجابى از نفوذ خاصى در بين طبقات مختلف مردم بخصوص روشنفكران و دانشجويان برخوردار است.
نظريه سه شنبه : 1ـ شنبه مورد اعتماد است 2ـ با توجه به فعاليتهاى اخير داريوش فروهر و اتحاد نيروهاى جبهه به اصطلاح ملى گزارش فوق قابل ملاحظه و در خور بررسى و تعمق لازم نيز ميباشد. دهر
نظريه چهارشنبه : نظريه سه شنبه مورد تائيد است. ضمنا تحقيق مستقيم از نامبرده پيرامون مفاد خبر به حفاظت شنبه لطمه وارد مينمايند. آرزو
محترما به استحضار برسانيد 7 / 1 / 351ـ فعاليت نهضت آزادى هم به موازات حركتهاى مردمى گسترده‏تر شد و آنها به همكارى نزديك با مليون و بازاريان پرداختند. طرفداران و اعضاى نهضت آزادى با اعتقاد به ايدئولوژى اسلامى مبارزه مى‏كردند و در آستانه انقلاب معتقد به استعفاى شاه از مقام سلطنت بودند ـ نهضتى‏ها به رغم همكارى نزديك با مذهبيون و روحانيون اعتقاد داشتند كه روحانيون نمى‏توانند حكومت كنند و آنها نسبت به حكومت اسلامى ابهامات زيادى داشتند. براى اطلاعات بيشتر به ضميمه شماره بعدى رجوع شود.