سند نامه ::
 
داريوش فروهر: اعلامیه خمینی را تکثیر نکنید

موضوع : اظهارات داريوش فروهر
شماره : 20177 / 20 ه 12 تاریخ 15 / 1 / 1357

داريوش فروهر ضمن گفتگوى محرمانه با يكى از طرفدارانش اظهار داشته كه نامه (اعلاميه) خمينى را تكثير نكنيد و اضافه كرد كه خمينى سنگهاى بزرگ برمى‏دارد ولى ما كارمان را در چهار چوب قانون اساسى انجام ميدهيم. نامبرده همچنين به طور خصوصى بيان كرد كه گويا اين مرد پير و خرفت شده و متوجه اعمال خودش نميباشد.1 وى اضافه نمود كه خبرنامه جبهه منبعد هر 15 روز منتشر خواهد شد.

نظريه شنبه : اظهارات فوق به طور خصوصى عنوان شده ضمنا فروهر از تكثير اعلاميه مربوط به متن نامه 19 ربيع‏الاول خمينى خوددارى كرده است.
نظريه سه شنبه: با توجه به دسترسى شنبه مفاد گزارش مقرون به صحت است در متن نامه خمينى به مقام شامخ سلطنت اهانت شده است. يكبرگ نمونه اعلاميه به پيوست ميباشد. ضمنا عنوان مطالب فوق با فروهر به حفاظت شنبه لطمه ميزند.
حاتم
نظريه چهارشنبه : نظريه سه‏شنبه مورد تائيد است. آرزو
محترما به استحضار برسد 15 / 1 / 37

1ـ احسان نراقى مشاور وقت و كنونى يونسكو و كه به عنوان واسطى ميان شاه و مليون عمل مى‏كرد در يكى از ملاقاتها پيام خيلى محرمانه رهبرى جبهه ملى را به شاه انتقال داد. وى در اين جلسه اظهار داشت : «دوست قديمى من داريوش فروهر كه سخنگوى جبهه ملى است خواهش كرد تا به صورت خيلى محرمانه اين پيام را به شما برسانم. با آنكه تا به حال مقدار زيادى از راه به همراه انقلابيون مذهبى و غير مذهبى پيموده‏ايم معذالك بخش عمده‏اى از جبهه ملى گذشته از همه چيز حاضر است كه رژيم شاه و حتى پسرتان را مورد حمايت قرار دهد. مشروطه براينكه شما با وضوح تمام اعلام كنيد كه مطابق قانون اساسى كشور، حقوق مردم را محترم شماريد.» براى اطلاعات بيشتر از كاخ شاه تا زندانهاى اوين نوشته احسان نراقى، ترجمه سعيد آذرى تهران: رسا 1373 مراجعه شود.