سند نامه ::
 
ارتباط مشکوک


تاریخ 9 / 4 / 1341

بقرار اطلاع ساعت 0825 روز 4 / 4 / 41 اتومبيل شماره 8158 سياسى سفارت امريكا مقابل منزل آقاى على اشرف منوچهرى عضو شوراى مركزى جبهه ملى متوقف و سرنشين آن كه گويا شخصى بنام آقاى «اسكيت مور» بوده وارد منزل منوچهرى گرديده است.1
با توجه بمراتب فوق خواهشمند است دستور فرمائيد پيرامون صحت و سقم جريان بالا و چگونگى مذاكراتى كه بين 2 نفر مذكور صورت گرفته تحقيقات لازم معمول و ضمنا اعلام دارند آيا نامبرده فوق در سفارت آمريكا داراى چه سمتى ميباشد.
مدير كل اداره سوم. ب. امجدى
تهيه كننده رئيس بخش


1ـ دولت آمريكا در خصوص جمع آورى اطلاعات پيرامون اوضاع ايران از جمله فعاليت احزاب و گروههاى سياسى و تاثير اقدامات آنان به منافع آمريكا جديت فراوانى از خود نشان مى‏داد. به گفته محققان و بر اساس اعترافات مقامات آمريكايى دولت آمريكا علاوه بر سفارت اين كشور در ايران از سازمان سيا براى جمع‏آورى اطلاعات از احزاب و گروههاى سياسى بهره مى‏برد. سازمان سيا حداقل چهار مامور مزد بگير در جبهه ملى داشت كه بعضى از رهبران معروف جبهه جزو آنها بودند. براى اطلاع بيشتر در اين خصوص بنگريد به: م گازيورسكى، سياست خارجى امريكا و شاه ترجمه فريدون فاطمى (تهران: مركز، 1371)ص 169