سند نامه ::
 
اظهارات نقاش زاده


موضوع : اظهارات نقاش زاده
شماره : 374 / 311 ـ د ـ 2 تاریخ 17 / 4 / 1341

چند روز قبل در مسجد باستيان واقع در خيابان حسن آباد نقاش زاده دانشجوى دانشكده حقوق وابسته به جبهه ملى اظهار داشته در روز 7 / 4 / 41 سران جبهه ملى در منزل اللهيار صالح باكلنل ياتسيويج1 ملاقات كردند و راجع به اختناق آزاديها و زندانى چهار نفر از اعضاء جبهه ملى از طرف دولت با نامبرده مذاكره نمودند كلنل مزبور در پاسخ اظهار داشته است دولت در اين كار مقصر نيست چون فعلاً امينى نتوانسته وسيله استخلاص آنها را فراهم كند شما صبر كنيد اساس كارها مرتب خواهد شد نامبرده درباره تظاهرات دانشجويان ايرانى مقيم اروپا و آمريكا كه بر عليه استيونسن و همكارى افراد جبهه ملى در بعضى موارد در تظاهرات با توده‏ايها از حضار گله كرده است در جواب اللهيار صالح اظهار داشته رويه كه شما در ايران پيش گرفته‏ايد و هيچگونه جلوگيرى از تجاوزكاران و تعديان نشان نميدهيد سبب خواهد شد كه مردم با كمونيستها هم‏آواز شوند. دكتر صديقى به كلنل نامبرده ميگويد شما به جاى هر كمك به مردم ايران آزادى و حقوق فطرى بشرى را بدهيد اطمينان داشته باشيد مردم هم با همكارى شما مقابل كمونيستها خواهند ايستاد در غير اين صورت شما بيايد[بايد] با همان چند نفر سپهبد و سرلشگرها تكيه كنيد و مردم را به آغوش روسها رها كنيد.
ياتسيويچ اظهار ميدارد مردم ايران هنوز به معنى دموكراسى و فوائد آن آشنا نيستند و فهم قبول دموكراسى را ندارند بعلاوه از اوضاع دنيا بى خبر هستند و تا به خطر دچار نشوند به اشتباه خود متوجه نميشوند در پايان ياتسيويچ وعده داده خواسته‏هاى جبهه ملى را به هلمز و همچنين مقامات واشنگتن ابلاغ كند.
گيرندگان:
15 / 6بخش 332 در پرونده كلى جبهه ملى مركزى بايگانى شود 19 / 6 / 41
تحقيق كردم مسلما دروغ گفته‏اند
از نظر اين بخش اقدامى ندارد 331


1ـ گراتيان ياتسويچ افسر نيروى هوايى يوگسلاوى در جنگ جهانى دوم پس از پناهندگى به آمريكا تبعه اين كشور شد. وى رئيس سيا در ايران طى سالهاى 1336 تا 1343 بود. وى اطلاعات زيادى درباره ايران داشت. فردوست در كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوى در مورد ياستويچ مى‏نويسد كه در اواسط سال 1340 وى ليستى در اختيار شاه قرار مى‏دهد كه اسامى افراد جبهه ملى در آن قرار داشت وى مى‏گويد : ما علاقه زيادى به جبهه ملى داريم زيرا از عناصر تحصيلكرده هستند و مى‏خواهيم بدانيم كه آيا از حزب توده در ميان آنها رسوخ دارد. حدود 30 درصد از ليست ياتسويچ توده‏اى بودند و آمريكا دستور داد كه هر چند وقت يكبار اعضاى هيئت مديره جبهه ملى از نفوذ توده‏ايها پاك شود. بنگريد به كتاب خاطرات فردوست صفحات مختلف.