سند نامه ::
 
بازرگان: بايد از روحانيت در مبارزه عليه دستگاه استفاده كرد

موضوع : اظهارات مهندس بازرگان
شماره : 26652 / 20 ه 12 تاریخ 28 / 12 / 56

صبح روز چهارشنبه 24 / 12 / 36 ملاقاتى بين يكى از طرفداران داريوش فروهر با مهندس بازرگان صورت گرفت مهندس بازرگان ضمن گفتگو درباره مسائل روز اظهار داشت در شرائط فعلى بايد از نقش روحانيت در مبارزه عليه دستگاه استفاده كرد چون جبهه ملى يك دهم روحانيت در بين مردم نفوذ ندارد و مردم مملكت اكثرا عوام هستند و تعصب مذهبى داشته و از مراجع پيروى ميكنند. نامبرده در مورد تشكيل حزب اسلامى اظهار داشت چنانچه آقاى شريعتمدارى بخواهد حزبى تشكيل دهد بايد ما مسلمانهاى آگاه آن را تشكيل دهيم بازرگان سپس ضمن ارائه چند نسخه از اعلاميه كميته دفاع حقوق بشر به رابط فروهر گفت ما يك چيزى نوشته و عيد را تحريم نموده‏ايم و امروز قرار است. اكبر استاد بيايد و آن را نيز عده‏اى ببرد و امضاء بگيرد و اوائل هفته آينده آماده ميشود.
نظريه شنبه : نظرى ندارد
نظريه سه شنبه : با توجه به دسترسى و صداقت شنبه مفاد گزارش در مورد اظهار مطالب فوق از طرف منشاء مقرون به صحت است. ضمنا عنوان مطالب عنوان شده در ملاقات با منشاء به حفاظت منبع لطمه ميزند نمونه اعلاميه قبلاً به استحضار رسيده است.
نظريه چهارشنبه : در مرخصى است