سند نامه ::
 
جلسه كميته اتحاد نيروهاى جبهه ملى ايران

شماره : 25826 / 20 ه 12 تاریخ 25 / 11 / 56

ساعت 1900 روز 22 / 11 / 36 جلسه كميته اتحاد نيروهاى جبهه ملى ايران با شركت دكتر شاپور بختيار ـ داريوش فروهر ــ دكتر بهروز برومند ــ خسرو سيف رضا شايان ــ مهندس ابوالقاسم قندهاريان قاسم لباسچى ــ حاج على صدرى ــ ابوالفضل قاسمى در منزل على اردلان تشكيل گرديد. بحث در مورد اعلاميه خمينى شد كه قانون اساسى كافى براى سرنگون كردن رژيم سلطنت نيست و نظر آقايان خواسته شد. همه افراد به اتفاق آراء گفتند راه ماهمان راه قانون اساسى است1 سپس صدرى و لباسچى نمايندگان بازار گفتند ما را به جلسه همكارى دعوت كردند كه دكتر سحابى ــ مهندس صباغيان ــ مهندس توسلى و عده‏اى بودند كه براى مراسم شهدا همكاى شود و دكتر سحابى به قم رفته با آيت‏اله شريعتمدارى تماس گرفته ايشان حاضر بودند اعلاميه‏اى به منظور تعطيل براى چهلم شهداى قم بدهند ولى گويا با آيت‏اله مرعشى ـ آيت‏اله گلپايگانى تماس ميگيرند ايشان موافقت نميكنند و قرار شده فردا دكتر سحابى باز به قم برود تا نتيجه را اعلام نمايند. همه افراد حاضر موافقت كردند اگر روحانيون شروع نمودند ما هم همكارى خواهيم كرد. اين جلسه در ساعت 2100 پايان يافت.
نظريه شنبه : نظرى ندارد
نظريه چهارشنبه : 1ـ شنبه مورد اعتماد است و به صحت گزارش وى ميتوان اعتماد


1ـ جبهه ملى حتى در زمانى كه‏تظاهرات خيابانى مردم به اوج رسيده بود و اعلاميه‏هاى امام خمينى يكى پس از ديگرى مردم را دعوت به قيام تا سرنگونى رژيم شاهنشاهى مى‏كرد. فعاليت خود را به گونه‏اى مصالحهآميز و در چارچوپ حفظ رژيم و قانون اساسى سازمان داده بودند. نوشتن نامه تشكيل گروههاى جديد، احياى گروههاى قديمى، انتشار بيانيه و اعلاميه از جمله اقدامات آنها بود مليون عمدتا برگزارى شب شعر كانون نويسندگان و حادثه 28 آبان به عنوان نقطه آغازين انقلاب ياد مى‏كنند. حال آنكه تظاهرات 19 دى در اعتراض به مقاله‏اى عليه امام خمينى (ره) نقطه عطف در تاريخ انقلاب به شمار مى‏آيد. براى اطلاعات بيشتر به كتاب از كاخ شاه به زندان اوين نوشته احسان نراقى ترجمه سعيد آذرى تهران ـ رسا ـ 72 و ضميمه ش 61 مراجعه شود.