سند نامه ::
 
اختلاف كميته دانشگاه با سازمان جبهه ملى استان تهران

شماره : 2190 س ت تاریخ 11 / 2 / 1342

برابر اطلاع اخيرا بين كميته دانشجويان جبهه ملى دانشگاه و سازمان جبهه ملى استان تهران اختلاف نظرهائى ايجاد گرديده است زيرا از طرف سازمان جبهه ملى استان تهران اطلاع ميدهد كه زندانيان جبهه ملى در قصر مشغول مذاكرات دوستانه بوده و شما در اعلاميه‏هاى خود به شاه حمله نكنيد ولى كميته دانشجويان جبهه ملى دانشگاه اعلام ميدارد كه بايستى از شعارهاى قبلى عقب‏نشينى نكنيم. چندى قبل اعلاميه‏اى براى توزيع و انتشار آماده گرديد كه عبدالحسين اردلان از طرف سازمان جبهه ملى استان تهران دستور داده نسبت به پخش آن اقدام نكنيد ولى در تمامى كه كميته دانشگاه با شمس‏الدين امير علائى به عمل آورد ايشان اظهار داشتند پس از سه روز اعلاميه تا پخش شود و عصر روز 10 / 2 / 42 مهلت سه روزه تمام شد و اعلاميه مزبور منتشر گرديد.
تعداد نسخه: 8
گيرندگان : اداره كل سوم
در پرونده كلى جبهه ملى مركز بايگانى شود 22 / 2 / 42


1ـ در زمانى كه رهبران جبهه ملى در زندان بودند، بار ديگر دانشجويان و جوانان هوادار كه خواستار حركتهاى انقلابى و جدى عليه حكومت بودند. نامه‏اى به دكتر مصدق نوشتند و از عملكرد رهبران جبهه ملى انتقاد كردند. در واقع نسل جوان نسبت به شيوه و سير دمكرات رهبران جبهه ملى دچار سرخوردگى شده بود. حركتهاى انقلابى مواضع محكم حضرت امام خمينى (ره) نسبت به اصلاحات ارضى و لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى منجر به ايجاد گرايش شديدى در جوانان نسبت به مذهب شده بود. ديدار عده‏اى از دانشجويان هوادار جبهه ملى با آيت‏اللّه‏ خمينى در همين راستا صورت گرفت در واقع دانشجويان و نسل جوان نسبت به رهبرى جبهه ملى و عملكرد آن انتقادات شديد داشتند. به ضميمه 38 و 37 رجوع شود.