سند نامه ::
 
ملاقات با زندانيان آزاد شده جبهه ملى

شماره : 2123 ـ311 ـ د2 ـ اداره عمليات تاریخ 19 / 6 / 1342


افراد جبهه ملى اظهار ميداشتند پس از آزادى سران جبهه ملى آقايان مهندس حسيبى. دكتر صديقى. دكتر سنجابى. اللهيار شاهپور بختيار. كشاورز صدر. مهندس زيرك زاده. دكتر پيمان روز 17 / 6 / 42 چند نفر به ديدن دكتر سنجابى رفته و اظهار ميداشتند در اين ملاقات درباره پشتيبانى جبهه ملى از علماء و تماس سران با آنها بحث شده و عده‏اى انتقاد و عده‏اى موافق صحبت كرده‏اند و انتقاد كنندگان گفته‏اند چرا جبهه ملى رسما پشتيبانى خود را از علماء اعلام نداشتند دكتر سنجابى گفته مسائلى در ميان است كه نميتوانيم براى شما بگوئيم ولى خلاصه بايد بگويم و موضوع علماء و جبهه ملى حل شده است و تماس برقرار و دستورات لازم نيز داده ميشود شماها فكر اين موضوع را نكنيد بعد درباره مجلس آينده صحبت ميشود دكتر سنجابى اظهار ميدارد يك خبرى است كه نميتوانم آن را تشريح كنم و از آن معذورم بايد فكر وقايع آينده باشيد.
به پرونده جبهه ملى ضميمه بايگانى شود 23 / 6


1ـ قيام 15 خرداد و رويارويى مستقيم شاه با مردم و روحانيان حتى در صفوف رهبران جبهه ملى تير شكاف انداخت. جوانترها با شيوه جبهه ملى در مبارزه با قانون به شدت مخالفت داشتند و معتقد بودند كه شاه مظهر و تجلى همه ظلمها و ديكتاتورى است و چرا جبهه ملى نوك حمله خود را متوجه شاه نمى‏كند. در اين ميان شاه تلاش داشت براى جدايى بين صفوف مخالفان حكومت با دادن امتيازاتى رهبران جبهه ملى را به دست خود جلب كند. در همين حال گروههايى كه حتى تمايلات چپ داشتند و شيوه جبهه ملى را مردود مى‏دانستند و آنها را متهم به سازش با حكومت هواداران نهضت آزادى نيز صريحا مخالفت خود را با استبداد مطرح مى‏كردند و نوك حمله آنها متوجه شاه بود و در نامه سرگشاده‏اى شاه را مسئول همه جريانات كشور معرفى كردند. فضاى سياسى ملتهب بعد از 15 خرداد گروههاى سياسى را به اين باور رسانده بود كه مبارزه در چهارچوب قانون به هيچ نتيجه‏اى نمى‏رسد و گرايش شديدى به سمت حركتهاى چريكى و مسلحانه ايجاد شده بود. به تاريخ شفاهى انقلاب اسلامى و ضميمه شماره 40 رجوع شود.