سند نامه ::
 
علت عدم همكارى سوسياليستها و جبهه ملى‏ها
موضوع : على (علل) اصلى عدم همكارى سوسياليستها و جبهه ملى‏ها

از : اطريش تاریخ 28 / 10 / 45
به : 315 شماره 815 / 315

اختلاف بين جامعه سوسياليستها و جبهه ملى سابقه قديمى دارد يعنى در حدود 5 الى 6 سال قبل گروهى در جبهه ملى حس عدم اعتماد نسبت به خليل ملكى حاصل كرد و نسبت ساخت و باخت با دستگاه هيئت حاكمه و سازمان امنيت را به ايشان دادند تا اينكه جامعه سوسياليستها از جبهه ملى خارج گشت و در حدود يك سال ونيم قبل مجددا در اثر واسطه‏هاى دكتر مصدق و تشكيل جبهه ملى سوم مجددا همكارى سوسياليستها با جبهه ملى آغاز گرديد كه البته در همان اول مشاهده ميگرديد كه هنوز جناح‏هاى مختلفى در جبهه ملى وجود دارند كه به اين همكارى راضى نيستند تا اينكه در آخرين كنگره جبهه ملى اين جناح قويتر از گروه ديگر (به سرگردگى حسن ما سالى) بناى ناسازگارى را ميگذارند تا كار به جائى ميكشد كه سوسياليستها كنگره را به عنوان اعتراض ترك ميگويند محركين همانطور گفته شد حسن ما سالى (دبير امور بين‏المللى در كادر كنفدراسيون دانشجويان خارج از كشور) در صدر اول ميباشد و نيز از اطريش على گوشه (عضو كميته جبهه ملى) و مهندس پناهنده نيز در اين گروه به شمار ميروند.
2ـ تشكيل كنگره مخفى جامعه سوسياليستها بنا به همين دليل بود كه كنگره خط مشى خود را با جبهه تعيين نمايد در اين كنگره مخفى اكثريت ارائه تصويب نمودند كه نمايندگان جامعه از سازمانهاى جبهه ملى كناره‏گيرى نمايند كه اين كه نمايندگان جامعه سوسياليستهاى ايرانى مقيم وين (عليرضا دربابيگى ـ كوروش شجاعى ـ بيژن فوادى) طى نامه‏اى عدم همكارى خود را با جبهه ملى در وين اعلام نمودند و اخيرا جامعه تاكتيك‏هاى جديدى در پيش گرفته و دست به تشكيل تشكيلات و گروهاى مختلف زده است كه از آن جمله گروه مخفى است.