سند نامه ::
 
شعبان جعفری : از طرفداران طیب می‌ترسم
موضوع : اظهارات شعبان جعفرى

طبق اطلاع واصله شعبان جعفرى به رفقا و دوستان نزديك خود اظهار نموده مى‏خواستم از ايران خارج شود نگذاشتند و فعلاً 160 هزار تومان براى مخارج تعمير باشگاه ورزشى به من پرداخته‏اند و قرار است كه صدهزار تومان ديگر نيز به من به نام تعمير ورزشگاه بپردازند ولى با تمام اين احوال خيالم ناراحت است و ضمن اين كه از طرفداران طيب مى‏ترسم و مرا تهديد به مرگ نموده‏اند و گفته‏اند كه چون تو باعث شدى طيب و حاج اسمعيل تيرباران شوند مطمئن باش نمى‏گذاريم زنده باشى. از دستگاه سازمان امنيت هم ترس دارم لذا خيالم به كلى ناراحت است.