سند نامه ::
 
اربعین طیب

موضوع : مراسم شب چهلم اعدام طيب حاج رضايى و حاج اسماعيل رضايى

براى برگزارى شب چهلم اعدام طيب حاج رضايى و حاج اسماعيل رضايى وسيله حاجى صلواتى و حاجى حافظى كه هر دو نفر از بارفروشان دست اول ميدان تره بار مى‏باشند و حسنى نماينده كارگران ميدان مقدارى پول جمع‏آورى شده و در نظر دارند كه اين پول را صرف اطعام فقرا در شب مزبور بنمايند و چنانچه با مخالفت دولت مواجه شدند اين كار را در مساجد اطراف ميدان تره‏بار عملى سازند.
ضمنا در بازار نيز وسيله حاج كاظمى چلويى و در ميدان تره بار گمرك توسط حاجى ميوه چى نيز تداركاتى براى برگزارى مراسم شب چهلم دو نفر معدوم فوق داده شده است. بعلاوه حاجى عبدالرضا بارفروش كه خود از طرفدار1 نظرات دولت قلمداد مى‏كند در باطن با اشخاص فوق همكارى و هفكرى مى‏نمايد. اكنون اين عده در خفا فعاليت‏هاى خود را دنبال مى‏كنند تا كسى متوجه منظور آنها نگردد چون در نظر دارند كه شب مزبور به طور ناگهانى مراسم را عملى سازند.


1ـ ترس و وحشت سران ساواك از برگزارى مراسم بزرگداشت شهيد طيب حاج رضايى آنان را بر اين واداشت كه كليه اخبار و اطلاعات مربوط به اين موضوع را با دقت پى‏گيرى نمايند و از هر نوع اتفاقى پيش‏گيرى كنند. اما عليرغم تمامى تبليغات و رعب و وحشتى كه ايجاد كردند حتى افرادى كه به ظاهر با آنان خوب بودند نيز در پنهان به همكارى با جوّ عمومى جامعه پرداختند و براى بزرگداشت طيب اقدام كردند.