سند نامه ::
 
تمجید از طیب

موضوع : مجالس روضه خوانى در جنوب شهر

طبق اطلاع واصله در مجالس روضه خوانى كه در جنوب شهر تشكيل مى‏شود طيب را به نام (حر)1 معرفى و از او تعريف و تمجيد مى‏نمايند.1ـ حر نمونه آزادگى در تاريخ اسلام، مردان بزرگى كه با تحول روحى به اردوگاه حق طلبان پيوسته فراوانند و از اين ميان حربن يزيد رياحى، نمونه كامل مردانگى است كه با آزادگى به اردوگاه حسين بن على(ع) پيوست. وى كه ابتدا در اردوگاه يزيد بود، و در اين راه، تا آنجا پيش رفت كه راه بازگشت سيدالشهدا(ع) را به مكه بست و موجب آن شد كه حسين بن على(ع) به دشت كربلا وارد شده و در نتيجه سبب اين مصيبت بزرگ گرديد. اما ناگهان خود رادر دو راهى دوزخ و بهشت يافت و راه بهشت را انتخاب كرد و خود را فداى حسين بن على(ع) و راه حق نمود. به همين دليل هركس كه داراى سابقه خوبى نباشد اما در خاتمه عمر خويش به نيكى روى آورد او را حر خطاب مى‏كنند و اين گونه لقب براى طيب، هم اعتراف به گذشته او و هم اذعان به عاقبت خير زندگى اوست