سند نامه ::
 
اظهارات بازاریان

موضوع : اظهارات در بازار

طبق اطلاع واصله روز 18 / 8 / 42 در بازار يكى از طرفداران نهضت آزادى درباره تيرباران كردن طيب حاجى رضايى و حاجى اسماعيل رضايى اظهار داشته كه از طرف سازمان امنيت خانواده‏هاى اين دو نفر را تحريك كردند كه به منزل آيت اللّه‏ خمينى بروند و از ايشان بخواهند كه پيش شاهنشاه رفته و تقاضا كنند كه اين دو نفر را نكشند خانواده‏هاى اين اشخاص نيز براى اينكه سرپرست خود را از دست ندهند نزد آيت اللّه‏خمينى مراجعه مى‏كنند ولى ايشان آنها را قانع مى‏كند كه اين جريان يك نيرنگ است و شما را تحريك كرده‏اند در صورتى كه منظور آنها اين نيست كه دو نفر زندانى را آزاد كنندبلكه آنها مى‏خواهند وجهه مرا در نظر مردم دنيا و ايران خراب كنند و بگويند كسى كه به آنها پول داد تا شورش بپا سازند حالا تقاضاى عفوشان را مى‏كند غافل از اين كه من فكر و نقشه آنها را مى‏دانم و خنثى مى‏كنم و شما هم با از دست دادن دو نفر شهيد در راه وطن سربلند و از خداوند طلب آمرزش كنيد و بردبارى را پيشه خود سازيد.