سند نامه ::
 
مراسم شب هفت اعدام طيب

موضوع : مراسم هفتمين شب اعدام طيب و حاج اسماعيل رضايى

به مناسبت برگزارى مراسم هفتمين شب اعدام نامبردگان بالا بعد از ظهر ديروز پنج شنبه گذشته عده‏اى در حدود 2500 نفر از طبقات مختلف و از جمله بارفروشهاى ميدان، بازاريها، روحانيون، اعضاى وابسته به حزب منحله توده، جبهه ملى و عده زيادى از بانوان در شهررى (مقبره طيب) اجتماع كرده‏اند ليكن درب مقبره طيب قبلا توسط مأمورين انتظامى (پليس) بسته شده بود و تعداد زيادى هم پليس در آن محل به مراقبت مشغول بودند.
چون از انجام مراسم توسط پليس جلوگيرى مى‏شد مراجعين متفق‏القول به يك ديگر مى‏گفتند كه سرنيزه حكومت مى‏كند و كسى قادر نيست سرنيزه را عقب بزند و اين جمعيت تا حدود ساعت 30:18 در آنجا تردد داشتند(البته بايد گفت كه روزهاى 5شنبه هر هفته در شهررى معمولاً عده زيادى آمدورفت مى‏كنند) و نزديك غروب عده‏اى از روحانيون كه گفته شده تحت رهبرى آيت اللّه‏ غروى بوده‏اند در جلو درب مقبره حضور يافته‏اند ولى مأمورين پليس به آنها اظهار داشته‏اند كه طبق دستور احدى نبايد وارد مقبره شود و در اين اثنا چند نفرى هم شعار داده‏اند (نثار روح شهداى گلگون كفن صلوات ختم كنيد) كه البته اين شعار چندين مرتبه تكرار شده و سپس جمعيت به تدريج متفرق گرديده‏اند.