سند نامه ::
 
آیت الله قاضی طباطبایی: روح طیب زنده خواهد بود

از: تبريز
به: تهران

ساعت 00:19 روز 15 جارى آيت اللّه‏ قاضى طباطبايى سخنانى به شرح زير در مسجد ايراد نمود. در مورد طيب و حاجى رضايى گفت كه دو نفر جوان رشيد مسلمان را تيرباران كردن آنها در راه دين شربت شهادت نوشيده‏اند تمام روحانيون تبريز به روح آن دو نفر درود مى‏فرستند و به خانواده آنها تسليت مى‏گويند و اضافه نمود اى طيب و حاج رضا بخوابيد روح شما زنده است جمعيت با اين وضع مسلمانى نمى‏شود و نمى‏توان در مقابل دستگاه پليد ايستادگى نمود ما نيز بايد مثل اين دو نفر شهيد مقاومت به خرج داده و مسلمانى راسرمشق بگيريم روحانيون اطراف را دستگير كردند و به سازمانى مى‏برند و به آنها مى‏گويند به چه علت طومارى را امضاء كرده‏اند كه اين مجلس قلابى است پس چرا به ما نمى‏توانند بگويند ما كه امضاء اعلاميه منتشر كرديم چرا ايران زير پاى خارجى‏ها است حكومت چرا هميشه از قرآن دم مى‏زند ما مسلمان دو نفر جوان را تيرباران مى‏كنند كه از اين پشتيبانى كردن قدغن است چرا برخلاف قانون اساسى رفتار مى‏كنند. 268 ـ 17 / 8 / 42 سليمى