سند نامه ::
 
مذاكرات محافل روحانى پس از اعدام طيب

موضوع : مذاكرات محافل روحانى پس از اعدام طيب

در محافل روحانى پس از اعدام طيب و حاج اسمعيل مذاكرات زير صورت گرفته است.
1ـ عده‏اى از جنوب شهرى‏ها و بازاريها متوسل به آيت اللّه‏ خوانسارى گشته كه از پيشگاه شاهانه استدعا نمايد اين دو نفر را اعدام نكنند و يك درجه تخفيف دهند. آيت اللّه‏ خوانسارى هم به آقاى هيراد رئيس دفتر مخصوص را ملاقات، استدعاى خود را وسيله ايشان به شرفعرض همايونى مى‏رساند ولى اعليحضرت همايونى مثبت و منفى پاسخى نمى‏دهند.
2ـ آيت‏اللّه‏ گلپايگانى نيز از قم همين استدعا را مى‏نمايد كه باز به ايشان هم جوابى داده نمى‏شود .
3ـ عده‏اى از جنوب شهرى‏ها و خانواده حاجى اسماعيل رضايى به آيت اللّه‏ شيخ جواد فومنى1 امام جماعت مسجد لرزاده متوسل گشته و مشاراليه مى‏گويد با اين كه چندين مرتبه مرا قزل قلعه زندانى كرده حاضرم چنانچه اجازه داده شود روى پاهاى اعليحضرت همايونى افتاده استدعا نمايم اعدام حاجى اسماعيل رضايى كه مرد بسيار متدينى مى‏باشد و تاكنون اعمال خيريه بيشمارى از او ديده شده به حبس ابد تبديل فرمايند و تا عمر دارم در مسجد مربوطه پشت بلندگو دعاگوى ذات شاهانه و خاندان سلطنت باشم ولى استدعاى او هم مورد قبول واقع نمى‏شود.
4ـ چند نفر از روحانيون به امام جمعه متوسل شده كه اين دو نفر را اعدام ننمايند امام جمعه تهران شخصا و هم چنين به وسيله آقايان وزير دربار و رئيس دفتر مخصوص پيشگاه شاهانه شرفيابى حاصل ليكن مؤثر واقع نمى‏شود.
5- آقايان سيد ضياءالدين طباطبايى، عباس مسعودى مدير روزنامه اطلاعات هم در اين مورد سعى فراوان مبذول مى‏دارند كه مثمرثمر واقع نمى‏شود. عليهذا آقايان نامبرده وعده‏اى از وعاظ درصدد برآمده كه از اين جريانات به ضرر دولت و دربار شاهنشاهى بهره‏بردارى نمايند. عليهذا اين طور شايع كرده‏اند كه چون دربار شاهنشاهى و دستگاههاى انتظامى براى ايجاد بلوا در گذشته و حال از وجود طيب و يارانش استفاده نموده و اساسا بلواى 15 خرداد برحسب دستور اولياى امور و دستگاههاى انتظامى وسيله طيب براى خراب كردن و كوبيدن روحانيون به عمل آمده براى اينكه در آتيه بازگو نگردد و مأمورينى كه ما از سازمان ملل خواسته‏ايم براى رسيدگى به اين جريانات ايران بيايند از حقايق مطلع نشوند بى سروصدا و آنا طيب را اعدام كردند كه جنايات آنها بازگو نگردد در حال حاضر بيش از همه شيخ عباسعلى اسلامى واعظ معروف به اين آتش دامن زده مشغول تحريك و برانگيختن احساسات جنوب شهرى‏ها و ميدانيها و افراد عوام مى‏باشد و در تمام محافل اين دو نفر را شهيد راه اسلامى و ديانت معرفى و مى‏گويد روزى خواهد رسيد كه قبور آنها امامزاده شده و مردم به زيارت آن خواهند رفت.


1ـ آيه‏اللّه‏ شيخ جواد فومنى حائرى فرزند محمد جعفر متولد 1294 كربلا از علما مبارز و مجاهدى بود كه بى پروا در منابر و مساجد عليه برنامه‏هاى رژيم شاهى به تبليغ مى‏پرداخت. حتى در پى كودتاى 28 مرداد 1332 كه خفقان شديد همه جا را فرا گرفته بود اين عالم بزرگوار در مسجد نو واقع در خيابان خراسان تهران به سخنرانى افشاگرانه عليه رژيم شاه اقدام مى‏كرد به طورى كه كليه كوچه‏ها و خيابانهاى اطراف مسجد مملو از جمعيت مى‏شد. وى با تأسيس مدرسه‏اى مخصوص دختران مسلمان در سال 1326 نشان داد كه مخالفت روحانيت با برنامه‏هاى رژيم شاه نه بر پايه ارتجاع بلكه به خاطر آن است كه فرهنگ بى دين رژيم را ضد آزادى واقعى زن و موجب جلوگيرى از رشد و تعالى اين قشر عظيم مى‏دانند و به همين دليل در مدرسه خود توانست با حفظ عفاف و شخصيت دينى دختران متدينى را تربيت كند كه با علم و سواد بوده و در صحنه‏هاى مختلف كارآيى داشته باشند. وى عالمى دانشمند، مجاهد، وارسته و داراى تفكرات عالى اجتماعى بود. سخنرانى‏هاى وى عموما حول مسايل اجتماعى دور مى‏زد و به همين دليل نيز بارها از سوى ساواك مورد تعرض قرار گرفت به بخشى از يك سخنرانى اى كه در ساعت2119 روز 12 / 1 / 1339 در مسجد نو ايراد شده توجه فرماييد: به خدا ما غمخوار مردم هستيم و ما به پايتخت خدمت مى‏كنيم. من از سه نفر مارشال به اين مملكت بيشتر خدمت مى‏كنم منتهى آنها نمى‏بينند و نمى‏دانند اما اگر بپرسند با حساب دودوتا چهارتا جواب مى‏دادم. آن روز كه بنده را به قزل قلعه بردند يك سرهنگ براى محاكمه من آمده بود تا مرا محاكمه كند او گفت شما راجع به تلويزيون صحبت كرديد؟ گفتم آرى. بعد گفت راجع به قلعه شهرنو حرف زديد؟ در جواب گفتم بلى مگر كفر گفتم. او جواب‏هاى مرا نوشت و رفت آنها از دست پرورده‏هاى همان بى دينهاى لامذهب هستند كه در ايران نماينده تلويزيون مى‏شوند آقايان شما خيال مى‏كنيد كه آن راديو بيگانه كه مثل سگ غره مى‏كشد و به نفع ايران صحبت مى‏كند دوست شما ملت ايران است؟ خير به خدا دشمن شما است براى اين كه آنها بى دين هستند مصلحت روزگار ايجاب مى‏نمايد كه فعلاً آن رقم طرفدارى و صحبت به نفع شما كنند. آنها در باطن دشمن جان و مال و ناموس شما هستند و خدا نكند يك روز امتحان پيش آيد به خدا تمام آنهايى كه زنده باد و مرده باد مى‏كشيدند و بيگانه پرست بودند حالا روى مصلحتى به نفع شما حرف مى‏زنند. بيگانه كجا دلش به حال شيعه مى‏سوزد. همه آنها نظر دارند و دروغ مى‏گويند. كلاه سر شما نرود. آنها نمى‏گذارند فرهنگ كشور شاگرد مسلمان تحويل دهد شما خيال مى‏كنيد. اگر صدها مثل من را بكشند دين كوچك مى‏شود؟ خير برعكس دين بزرگتر مى‏شود. آخر شيخ جواد فومنى به جز دين از خود نيرويى ندارد. بنده را يك مشت از بين مى‏برد. «كتاب آيه‏اللّه‏ فومنى – صفحه 200»
آيه‏اللّه‏ فومنى در تاريخ 6 / 11 / 1343 برابر با شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان به ملكوت اعلى مى‏پيوندد و روز 7 / 11 / 1343 پيكر مطهر ايشان تا حضرت عبدالعظيم بر روى دست هزاران نفر تشييع كننده منتقل مى‏شود. آنچه در اين رابطه از مرحوم آيه‏اللّه‏ حائرى فومنى نقل شده به نظر غير صحيح مى‏رسد زيرا با توجه روحيه مرحوم حائرى، چنين درخواست از شاه جزو دروغ هاست.
براى آشنايى بيشتر با چنين شخصيت عظيمى به كتاب ستم ستيزان نستوه چاپ مركز بررسى اسناد تاريخى وزارت اطلاعات مراجعه فرماييد.