سند نامه ::
 
مجلس ختم طيب

موضوع: مجلس ختم طيب حاج رضايى

از ساعت 00:15 روز 12 / 8 / 42 مجلس ختم طيب حاج رضايى در مسجد فروتن واقع در خيابان خراسان مقابل منزل طيب برقرار بود در اين مجلس عده‏اى در حدود 1000 نفر از بارفروشان و كارگران ميادين تهران و اكثر از اهالى جنوب شهر شركت داشتند. در ساعت 00:16 آقاى شيخ عباسعلى اسلامى سبزوارى روى منبر رفت و ضمن ذكر مصيبت پيرامون فاجعه صحراى كربلا صحبت نمود (در اين هنگام حاضرين به شدت مى‏گريستند) و در خاتمه صحبتهايش گفت آقايان طلب آمرزش را خداوند بزرگ روى درجات و مقام حساب نمى‏كند وزير، وكيل، امير، عالم، واعظ و فقير برايش فرقى ندارد و سپس براى طيب حاج رضايى و حاج اسمعيل رضايى طلب مغفرت نمود و اضافه كرد اين مصيبت وارده را از طرف عموم طبقات مردم و جامعه روحانيت و تمام حاضرين به بازماندگان‏شان تسليت عرض مى‏نمايم. در پايان شخصى با قد كوتاه و ريش سفيد و سياه از جايش بلند شد و گفت آقايان دم بدهيد (اى برادر در كجا افتاده‏اى - در كجا جان داده‏اى) مردم نيز چند بار اين جملات را تكرار كردند و ضمن ختم صلوات براى طيب از مسجد خارج شدند. افراد شناخته شده در مسجد عبارت بودند از: باقر فروتن صاحب مسجد، مقدم صاحب كارخانه آبليموى شاداب، شيخ باقر دشتيانه امام جماعت مسجدالرسول نازى آباد، آقاى مقدسيان واعظ و حاج عباس نوشاد بنكدار در بازار.
ضمنا مجلس ختم ديگرى از ساعت 00:15 الى 00:19 روز 13 / 8 / 42 در مسجد انبار گندم برگزار مى‏شود و مجلس ختم حاج اسمعيل رضايى در همان ساعت در مسجد حاج ابوالفتح در ميدان شاه منعقد خواهد شد.
ضميمه پرونده طيب حاج رضايى و بايگانى شود.
تعداد نسخه: 6
گيرندگان: اداره كل سوم (2 نسخه)