سند نامه ::
 
اظهارات نظر درباره اعدام طيب

موضوع: اظهارات نظر درباره اعدام طيب و حاج اسماعيل رضايى

در ساعت 00:17 روز شنبه 11 / 8 / 42 چند نفر به اسامى حاج گيوه چيان - حاج محمدعلى كاشى صاحب مغازه چلوكبابى واقع در چهار راه گمرك شاهپور - حاج حسين رياحى نژاد متصدى گرمابه نور واقع در خيابان شاهپور نرسيده به چهار راه گمرك - على تكاور ماشين دار در مغازه پخش محصولات داداش زاده واقع در چهار راه گمرك شاهپور متعلق به حاجى گيوه چيان تجمع نموده و درباره موضوع تيرباران طيب و حاج اسماعيل بحث مى‏كردند. حاجى گيوه چيان مى‏گفت ورق1 برگشت ديگر نمى‏توان هيچ گونه اظهار نظر كرد و بلافاصله رو كرد به يكى از كارگران خود كه عكس اعليحضرت را آورده و فورا به پشت شيشه دكان نصب كن كه اين كار فورا عملى شد و نصب عكس وسيله حاج محمدعلى كاشى و حسين رياحى نژاد در چلوكبابى و حمام نيز در همان روز عمل شد در موقعى كه نامبردگان جمع بودند على تكاور اظهار مى‏دارد (با حالت گريه) به جان سيدالشهدا قسم من اگر سرپرست چند صغير نبودم مى‏رفتم و مى‏گفتم كه مرا به جاى طيب اعدام كنند زيرا او يك نفر بود و هزار نفر از قبل او نان مى‏خوردند.
نظريه - نامبردگان از افرادى هستند كه با روحانيون همكارى داشته و
اطلاعيه‏هاى زيادى از آنها رسيده ولى با اقدام دولت مبنى بر اعدام طيب و حاج اسماعيل نظريه خود را برگردانده و مرعوب شده‏اند.