سند نامه ::
 
همکاران طیب در قیام 15 خرداد

موضوع : فعاليت باند ارتجاع

پيرو اطلاعيه شماره 1402 ـ 9 / 4 / 42 اشخاصى كه ذيلاً اسم و شغل و محل كار آنها به عرض مى‏رسد بعد از انتشار فعاليت‏هاى خلافكارانه(طيب حاج رضايى) و ديگران در جنوب تهران به فعاليت برخاسته و به تبليغات سوء و تشكيل دادن جلسات مشغول و مى‏خواهند ذهن مردم ساده لوح را مشوب كرده و متهمين 15 خرداد را در انظار بدون گناه جلوه دهند مثلاً مى‏گويند دولت در ابتدا سعى نمود كه آقاى خمينى را به گرفتن پول از خارج و پخش آن بين مردم متهم كند ولى چون اين اتهام به ايشان نمى‏چسبيد ناچار طيب فوق‏الذكر و امثال او را متهم كردند.
1- حسن بهبودگر معروف به حسن سه كله كه خود را از فدائيان اعليحضرت همايونى معرفى مى‏كرد هميشه در منزل و بنگاه خود عده‏اى از شيوخ و بازاريها را جمع كرده و در ظاهر براى استخلاص افرادى كه در 15 خرداد دستگير شده‏اند دست و پا مى‏كند ولى در حقيقت به فعاليت آينده مخالفين سازمان مى‏دهد نامبرده با برادران(حسين اسمعيلى) معروف به حسين رمضان يخى تماس داشته و دارد
2- جواد ساعت ساز كه يكى از افراد فعال فداييان اسلام بوده اكنون دائما به فعاليت مشكوك مشغول و اكثر محل كار خود را ترك و در منازل و مغازه‏هاى افراد مخالف تماس برقرار مى‏نمايد و از قرار نامبرده رابط بين بازاريها و افرادى كه به علت اعمال ناشايسته خود در جريان اخير مخفى هستند مى‏باشد.
3ـ شخصى به نام كاوه جنب كوچه صفرقصاب مغازه عطارى دارد اكثر اوقات با افراد رفت و آمد دارد و در جريان 15 خرداد شديدا فعاليت داشته و عده‏اى را رهبرى مى‏كرده است.
4ـ در خيابان خراسان آقاى اوليايى مغازه دارد تمام مدت روز يك ساعت بيشتر در محل كسب خودش نيست و يك پسر بچه‏اى كه از قرار پسر اوليايى است در مغازه مى‏باشد و هر روز تيپهاى مختلفى براى ديدن اوليايى به مغازه‏اش مراجعه مى‏كنند. پسر بچه فوق‏الذكر اول اسم و مشخصات مراجعين را دقيقا مى‏پرسد اگر از دوستان و معرفى شدگان پدرش باشند آدرس محل پدرش را به آنها خواهد داد.