سند نامه ::
 
طیب در تظاهرات 15 خرداد 1342
موضوع طيب حاجى رضايى

محل تهران
در روز 15 / 3 / 42 در بين تظاهركنندگان در بازار طيب1 حاجى رضايى معروف بارفروش نيز با عده‏اى جزء تظاهركنندگان بوده است. و از قرار اطلاع باقر معروف به باقر كچل در ميدان خراسان به عده‏اى پول مى‏داد و آنها را با چوب براى تظاهرات مى‏فرستاده و افرادى كه باطيب بوده‏اند سيد بروجردى، شيخ جبارى و طاهر برادر طيب بوده‏اند.
آقاى محمد اعتبارى كارمند آگاهى هم جريان را مشاهده نموده كه طيب حاجى رضايى عده‏اى از متظاهرين را رهبرى مى‏كرده است. و افرادى كه دكه‏ها را آتش مى‏زدند تحت رهبرى طيب بوده‏اند.
نظريه: محمد اعتبارى كارمند آگاهى اسامى عناصرى كه با طيب حاجى رضايى بوده‏اند در جلو بازار تظاهرات مى‏كردند مى‏شناسد.
1ـ خاطرات شهيد عراقى در رابطه با نقش طيب در 15 خرداد ساعت 5 صبح 15 خرداد خبردستگيرى آقا (حضرت امام خمينى سلام اللّه‏عليه) به تهران رسيد. هر يك از بچه‏ها مأموريت پيدا كردند كه در قسمتى از شهر مردم را به بستن مغازه‏ها و تظاهرات دعوت كنند. عده‏اى مأموريت پيدا مى‏كنند كه ميدان را تعطيل كنند. ابتدا ميدان سبزى را تعطيل مى‏كنند سپس به ميدان بارفروشها مى‏روند طيب نبوده، پسرش بوده، با او صحبت مى‏كنند و او تلفنا با پدرش صحبت مى‏كند، طيب مى‏گويد:«اشكالى ندارد» با پخش خبر، ميدان تعطيل مى‏شود و افراد با چوب حركت مى‏كنند كلانترى 6 را تقريبا مى‏گيرند.
از روز شانزدهم دستگيرى‏ها شروع شده عده زيادى از روحانيون و چندتن از بازاريان سرشناس را مى‏گيرند طيب تلفن مى‏كند به نصيرى كه در خانه من نريزيد اگر كار داشتيد شنبه در مغازه هستم.(دهنوى – قيام خونين پانزده خرداد صفحه 185)