سند نامه ::
 
شکایت از طیب


حضور محترم تيمسار سرتيپ پاكروان1 رياست محترم سازمان امنيت كشور

محترما باستحضار مى‏رساند. در تاريخ 19 جمعه مرداد 1341 ساعت 11 شب طيب حاج رضايى به اتفاق چندين نفر از چاقوكشان با اسلحه و چاقو و قمه به مغازه اينجانب حمله كردن و ابتدا كليه شيشه‏هاى مغازه و بعدا عكس شاهنشاه و كليه اموال و اثاثيه را خورد نموده و بعدا آنچنان شروع به فحاشى به كسبه و اهالى نموده‏اند كه مردم از ترس مغازه‏هاى خود را بسته، پابه فرار گذارده‏اند بنده از حضور مبارك و از پيشگاه عدالت و از دستگاهى كه حافظ و نگهدارى حقوق بشر است استمداد مى‏طلبم و عرض مى‏كنم ما طبقه محروم گناهى مرتكب نشديم ما كه در تمام موراد براى حفظ مملكت و براى پايدارى مقام سلطنت با تمام قدرت با عوامل بيگانه و بيگانه‏پرستان حتى از جان خود و فرزندانمان هم دريغ نكرده و نخواهيم كرد اگر بدانيم كه خداى نخواسته قصور از ما سرزده قبل
از اينكه به دست طيب و ايادى او به قتل برسيم خود را براى مجازات به هر مقامى كه مسؤول است معرفى خواهيم كرد تا از شر چاقوكشان طيب در امان باشيم آخر با اين وضع بخدا زندگى براى ما ثقيل است بخدا مرگ براى ما عروسى است كه در پايتخت با بودن قواى انتظامى و غيره از صبح تاالى شام از ترس يك آدم كش حرفه‏اى دچار وحشت و اضطراب باشيم مثل اينكه خداى نكرده قانون و عدالت اجتماعى هم ما را طرد كرده و هيچگونه توجه به اين طبقه ندارد اگر چنين باشد بايد عرض كنيم كه محكوم به مرگ هستيم زيرا در دنياى امروز هر فردى به اتكاى قانون گام برمى‏دارد و به اميد آن زنده و زندگى مى‏كند استدعا مى‏كنيم توجه فرماييد و براى اينكه به اين حادثه بيشتر و بهتر آگاه شويد دستور فرماييد محرمانه تحقيقات نمايند اميدواريم مطلب كاملا روشن بشود و آن وقت كيفر آن را به دست قانون مى‏سپاريم در خاتمه به اميد سرنوشت خود و فرزندان معصوممان انتظار مى‏كشيم.

با تقديم احترامات از طرف اهالى و كسبه خيابان مولوى - ناصرحسنخانى تلفن 580102

1ـ سرلشگر حسن پاكروان در 1290 شمسى در تهران متولد شد. پدرش فتح اللّه‏ پاكروان، از دولتمردان عصر رضاخان بود. در قضيه قتل عام مسجد گوهرشاد، استاندارى خراسان را به عهده داست. حسن پاكروان، تحصيلات نظامى خود را در فرانسه به پايان رسانيد و در سال 1312 به ايران بازگشت. مدتها مربى دانشكده افسرى بود. در سالهاى 1322 ـ 1320، افسر ستاد ارتش؛ و در سالهاى 1324-1323 فرمانده پادگان بوشهر؛ و در سال 1327-1325، افسر ركن دوم ستاد ارتش گرديد. سال 1329-1328 به عنوان وابسته نظامى به پاكستان رفت. پس از بازگشت، مدتها رياست ركن دوم ارتش را به عهده داشت. پس از كودتاى 28 مرداد 1332 به عنوان وابسته نظامى راهى هند شد. پس از تأسيس ساواك ابتدا تيمور بختيار و سپس در اسفند 1339، پاكروان رياست ساواك را عهده دار شد. اين رياست تا سال 1343 دوام يافت و سپس نصيرى به عنوان رياست ساواك تعيين گرديد و پاكروان از سال 1348-1345 سفير ايران در پاكستان شد. و سپس تا سال 1352، سفير ايران در فرانسه بود. در بازگشت، در كنار فردوست، در بازرسى شاهنشاهى مشغول گرديد و در مهر 1356 مشاور و سرپرست امور مالى وزارت دربار گرديد.
سرلشگر پاكروان پس از پيروزى انقلاب دستگير و پس از محاكمه، در تاريخ 22 / 1 / 1358 اعدام گرديد.