سند نامه ::
 
اعتراضیه

تاریخ 19 / 3 / 1332
شماره : 4030 / 1
فرماندارى محترم نظامى شهرستان تهران

محترما به عرض مى‏رساند متأسفانه از بدو بروز حوادث اخير اينجانب طيب حاج رضايى بازداشت در صورتيكه اين جانب مرتكب تقصير و گناهى نشده و ابراز احساسات نسبت به شاهنشاه و يا دولت جناب دكتر مصدق1 جرم محسوب نشده و موجبى در بين نبوده است كه اين جانب را به موجب ماده 5 حكومت نظامى بازداشت نمايند و اگر فى‏المثل عبور از خيابان جرم محسوب گردد بايستى عموم مردم تهران را مجرم دانست
عليهذا نسبت به توقيف خود معترض و تقاضاى استخلاص و آزادى خود را دارد.
با تقديم احترامات فايقه
طيب حاج رضايى


1ـ دكتر مصدق در سال 1258 هجرى شمسى در تهران به دنيا آمد و در 17 سالگى مستوفى خراسان شد وى تحصيلات خود را در رشته حقوق در فرانسه و سوئيس به پايان رساند وى در كنار شهيد مدرس، با قرارداد ننگين 1919 وثوق‏الدوله مخالفت كرد و در چندين كابينه به سمت وزارت رسيد و در دوره ششم مجلس شوراى ملى، در حالى كه سن وى كمتر از سى سال (حدنصاب) بود به نمايندگى مجلس برگزيده شد و در دوره چهاردهم و شانزدهم مجلس نيز به نمايندگى مردم تهران انتخاب شد. وى از رهبران نهضت ملى شدن صنعت نفت است كه با تلاش مرحوم آيه‏اللّه‏ كاشانى و خطر كردن فدائيان اسلام، نخست وزيرى وى انجام گرفت. امّا نهايتا اختلافاتى بين رهبران مختلف نهضت بروز كرد. اين اختلافات موجب از دست رفتن پشتيبانى قاطع مردم از رهبران نهضت و مصدق گرديد. و زمينه‏اى براى كودتاى آمريكايى 28 مرداد شود. وى پس از 28 مرداد دستگير و زندانى و سپس به احمدآباد تبعيد گرديد در دوران حكومت مصدق از ورود مرحوم آيت اللّه‏ مدنى به آذرشهر ممانعت بعمل آمد. مصدق در 14 اسفند 1345 در احمدآباد درگذشت. وى به دليل وابستگى مادرش به خانواده قاجار، به مصدق‏السطنه ملقب گشت.
* * *
در پى واقعه 9 اسفند سال 1331 دولت مصدق كليه كسانى را كه به نفع شاه تظاهرات كرده بودند دستگير نموده و به زندان افكند كه عمدتا تا 28 مرداد ماه 32 در زندان بودند از اين جمله مرحوم طيب حاج رضايى است كه در اسناد بجاى مانده از وى بارها از شرايط سخت زندان شكايت كرده است.