سند نامه ::
 
نامه طیب

جناب رياست محترم فرماندارى نظامى تهران

محترما معروض مى‏دارد در مورد اتهام وارده و تشكيل پرونده به نام ماده 5 طى نامه شماره 8820 ـ 11 / 12 / 34 از فرماندارى نظامى تحت تعقيب قرار پيش به زندان تحويل گرديده كه همانا يك عده اشخاص هوچى و ماجراجو كه براى استفاده‏هاى معنوى در صدد انحراف جمعى از افراد بر آمده و همواره به اتكاء وابستگى به احزاب با ايجاب تظاهرات و اختلال نظم مبادرت مى‏نمايند در اثر اعمال ارتكاب فعلاً تحت بازجويى مى‏باشند لذا چون فدويرا به استناد ماده 5 تحت پيگرد قانونى قرار داده‏اند از لحاظ آنكه خود را در اتهام وارده بى گناه و جرمى را كه مستلزم اجراى كيفر باشد تكليف نشده و حتى روابطى از نظر آشنايى و غيره با جمع عده فوق را ندارم به اضافه به هيچ مقام و محفلى هم تشكيلى نيستم و همانا قرائن موجود و پرونده مشهور از تأييد در صدق گفتارم مى‏باشد و همواره در اثر وساوس و تحريكات مغرضين محتكر شهيد سوء مقاصد و آلت دست و تحريك‏آميزواقع گرديده و در طى 5 / 3 ماه دوران بازداشت به زيانهاى وافرى كه جبران‏ناپذير است شامل شده كه از طرفى نيز در وقوع ايام مصائب خيزى به مشتى عائله پريشان كه فاقد از حامى و سرپرستى هستند و دوران زندگى با نهايت صعوبت ادامه مى‏دهند و از هر جهت سلب آسايش فدويرا فراهم داشته غنيمت دانسته به مقام دادخواهى برآيم تا از حمايت و وظايف نوع‏پرورى به منظور آنكه سزاوار ندانند و به تعديات بيشترى كه به سقوط زندگيم موجب شود نائل گردم پرونده امر توجهى عادلانه معطوف و با در نظر گرفتن قرائن موجود كه به جنبه فورى دارد و اصلاً اتكايى به جمع اجتماعى فوق را ندارم و بيش از اين سزاوار به بلاتكليفى نيستم در ارجاع پرونده به محاكم قضايى دستور عادلانه‏اى صادر فرمايند تا در صورت تشكيل دادگاه و جلسه دادرسى تعيين و فدوى از كسب تقاضاى حقوق حقه‏ام نيازمند گرديده و عمرى را به ثناگويى شريف اشتغال ورزم در خاتمه استدعاى بذل توجه و صدور دادخواهى را دارم تا ارجاع پرونده را فورا اقدام و از صدور نتيجه فدويرا آگاه فرمايند
طيب حاجى
رضايى
جهت اطلاع و هرگونه اقدام قانونى و الصاق پرونده مربوطه به دادسراى فرماندارى نظامى ارسال مى‏گردد.

متمنى است وصول آن را اعلام نمايند
رئيس ستاد فرماندارى نظامى تهران - سرهنگ 2 ستاد لشگرى
رونوشت برابر اصل است.