سند نامه ::
 
نصب اعلاميه به مناسبت ميلاد امام حسين (ع)