سند نامه ::
 
وزیر کشاورزی رابط سفارت !

اوت 1977 ـ مرداد 1356 خيلى محرمانه
احمد احمدى ـ وزير كشاورزى و عمران روستايى
احمدى يك وزير 48 ساله است كه ليسانس خود را در رشته مهندسى كشاورزى از دانشگاه ايالتى يوتا و فوق‏ليسانس و دكتراى خود را در كشاورزى از دانشگاه كرنل دريافت كرده است. وى قبل از بازگشت به ايران، جمعا به مدت بيش از 8 سال در ايالات متحده زندگى كرده است. وى سوابق دولتى خود را به‏عنوان يك متخصص عاليرتبه كشاورزى در وزارت كشاورزى شروع نمود. وى سپس معاون فنى و پس از آن معاون مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان گرديد. قبل از ارتقاء به سمت مديريت، وى يكى از بهترين تكنسين‏هاى سازمان آب و برق خوزستان محسوب مى‏شد.
وى در ژانويه 1968 معاون پارلمانى و معاون ماهيگيرى و زندگى وحوش در وزارت جديدالتأسيس منابع طبيعى گرديد. تخصص و تحصيلات وى در اين سمت، هيچ رابطه‏اى با موضوع وظايف جديدش نداشت و صرفا به دليل توانائيهاى مديريتى‏اش انتخاب شده بود. علاوه براين، وزير يعنى مهندس ناصر گلسرخى، مدتهاى مديد يكى از دوستان شخصى احمدى بوده است.
وى در اكتبر 1971 معاون پارلمانى وزارت كشاورزى شد. با ادغام دو وزارتخانه كشاورزى و منابع طبيعى، وى سمت معاون وزير را ترك كرده و مديرعامل كشت و صنعت بين‏المللى شد.
احمدى در مصاحبه‏اى به تاريخ 8 اوت، يعنى يك روز پس از اعلام انتصاب وى به عنوان وزير كشاورزى و عمران روستايى، گفت توجه اصلى وى به افزايش كلى محصولات كشاورزى و توليد در هر هكتار معطوف خواهد شد. وى اضافه نمود كه افزايش مراكز درمانى حيوانات، اصلاح‏نژاد و تشويق بخش خصوصى به بالا بردن توليد گوشت و ماكيان نيز از اولويت‏هاى برنامه وى است.
دكتر احمدى در طول ده سال گذشته يكى از رابطين كارمندان مختلف سفارت بوده است. از وى به‏عنوان فردى خوش برخورد، غيررسمى در مراودات، صميمى، شايسته و سخت‏كوش ياد مى‏شود. وى به جاى حواله دادن كارها، خودش دست به كار مى‏شود و در مورد زيردستانى كه از خود ابتكار نشان نداده و يا در كارهاى خود شايستگى ندارند، كم تحمل مى‏باشد. مارى همسر وى آمريكايى و فارغ‏التحصيل كرنل است. آنها دو دختر دارند كه هر دو در مدرسه آمريكائيها در تهران تحصيل مى‏كنند. احمدى انگليسى آمريكايى را به روانى تكلم مى‏كند.قسمت سياسى: جى. دبليو. مارتين