سند نامه ::
 
وزیر جنگ کابینه منصور، بهایی است

اسداللّه‏ صنيعى وزير جنگ خيلى محرمانه
سپهبد اسداللّه‏ صنيعى، وزير جنگ در كابينه حسنعلى منصور در 7 مارس 1964، از سال 1961 در اين
وزارتخانه خدمت نموده است. او در كابينه تشكيل شده اسداللّه‏ علم در اكتبر 1963 به‏عنوان وزير جنگ
خدمت نمود.
صنيعى يك افسر ارتش ايران، در سال 1962 به ارتش پيوست، و داراى مشاغل و مسئوليت‏هاى
متعددى بوده است. او فارغ‏التحصيل دانشكده نظامى عمومى (1931)، رئيس قبلى لشكر يكم ركن سه
(38 ـ 1937) و دوبار رياست ستاد (52 ـ 1951 و 56 ـ 1955) بوده است. از 1953 تا 1955 صنيعى
معاون ادارى وزير جنگ بود. پس از ارتقاء به درجه سرلشكرى در 1957، او به‏عنوان عضو هيئت مديره
اداره تداركات انتخاب شد. او براى مدت كمى در 1960 به دليل نادانسته‏اى بازنشسته شد. در مارس
1961، تيمسار صنيعى معاون دائمى وزير در امور ادارى وزارت جنگ شد. او در 1963 جانشين وزير
گرديد و به درجه سپهبدى ارتقا يافت.
صنيعى در 1906 در تهران متولد شد. در 1946 با توران پروين ازدواج نمود، آنها يك پسر 15 ساله و
دو دختر 17 و 13 ساله دارند. علاوه بر انتصابات متعدد در ارتش، صنيعى به‏عنوان عضو هيئت خزانه‏دارى
بانك سپه در تهران از 1945 تا 1947 خدمت نمود. او براى بازديد رسمى 21 روزه از ايالات متحده در
1956 براى توجيه و بازديد از تأسيسات ستادها انتخاب شد.
صنيعى كمى فرانسه و انگليسى صحبت مى‏كند، او حدود 5 فوت و 8 اينچ قد و موها و چشمان قهوه‏اى
دارد. او بهائى است. وزير، اقوامى در ايالات متحده دارد.22 آوريل 1964 ـ 2 / 2 / 43

از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب هشتم