سند نامه ::
 
هوشنگ نهاوندى اصلاح طلب است
هوشنگ نهاوندى، رئيس دفتر ملكه خيلى محرمانه
نهاوندى در سال 1930 در بندر پهلوى متولد شد. او در رشته حقوق از دانشگاه تهران فارغ‏التحصيل
شد و از دانشگاه پاريس دكتراى اقتصاد گرفت. پس از يك مأموريت در بروكسل به‏عنوان نماينده ايران در
بازار مشترك، نهاوندى در سال 1964 جوانترين وزير ايران، در وزارت آبادانى و مسكن شد. نهاوندى كه
از ديدگاه غربى روشنفكر توصيف شده است، مردى باهوش، درستكار و ليبرال است. در سپتامبر 1968،
او رئيس دانشگاه پهلوى شيراز شد. نهاوندى اگرچه يك اصلاح‏طلب (رفرميست) ملايم است، گزارش
شده است كه به‏علت اختيارات محدود در شيراز دلسرد شده است و در صدد به دست آوردن مأموريتى در
سازمان ملل در خارج است.
شهرت وى به‏عنوان يك اصلاح‏طلب ملايم، شاه را به اين فكر انداخت كه شغل مشكل رياست
دانشگاه تهران را در سال 1971، پس از يك سرى تظاهرات دانشجويى، به وى ارجاع نمايد. نهاوندى كه
علاقه خالصانه‏اى به دانشجويان نشان داده است، تأثير زيادى در دانشگاه تهران، به استثناى خنثى كردن
تشنجات دانشجويى با خريدن تعداد زيادى از دانشجويان با پرداخت حقوق بالا به آنها در برابر مشاغل
بدون كار، نداشته است. او به مدت هشت سال بيشتر از همه پيش‏بينى‏هاى قبلى، در رياست دانشگاه باقى
ماند. انتصاب وى به‏عنوان رئيس دفتر ملكه در نوامبر سال 1976، يك ارتقا محسوب گرديد.
نهاوندى فردى تقريبا دوزبانه، تحصيلكرده در فرانسه و بيشتر طرفدار فرانسه است. در سالهاى اخير
او تظاهر به علاقه قابل توجه به امور آمريكايى را شروع نموده است و در حال فراگيرى انگليسى است،
ولى در يادگيرى آن خيلى هم راحت نيست. او در سال 1976 از ايالات متحده بازديد نمود تا يك
همگامى را با دانشگاه يوتا، جايى كه دختر وى اكنون در حال به پايان رساندن سال اول آن است، به نتيجه
برساند. آوريل 1977 ـ فروردين 1356

از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب هشتم