سند نامه ::
 
مهرداد پهلبد كم ‏سواد، احمق و چرند
مهرداد پهلبد وزير فرهنگ و هنر خيلى محرمانه
مهرداد پهلبد از زمان انتصاب به پست وزارت در سال 1964، وزير فرهنگ و هنر بوده است. قبلاً نيز
سرپرستى اداره هنرهاى زيبا را در سال 1961 عهده‏دار بود. وى كه برادر تيمسار مين‏باشيان است، پس از
ازدواج با شاهزاده شمس، كه همسر قبلى‏اش فريدون جم رئيس فرماندهى عالى ستاد بود و هم‏اكنون سفير
ايران در اسپانيا است، نام پهلبد (هديه به خاندان پهلوى) را برگزيد. مشكل است كه وى تحسينى را
برانگيزد. در عين اين كه مردى شرور نيست، و از جذابيت خاصى نيز برخوردار نمى‏باشد، ولى فردى
كم‏سواد، احمق و چرند است. بدتر از همه اين كه وى خود را در ميان مشاورين رعب‏آورى محصور كرده
است.
گرچه گاهى گزارش مى‏شود كه وى در كنسرواتوار موزيك تهران و يك دانشگاه نامعلوم در كاليفرنيا و
سوئيس تحصيل كرده است، سوابق تحصيل وى بسيار مبهم است، با وجود اين او به زبان فرانسه و
انگليسى با لهجه آمريكايى صحبت مى‏كند. تاريخ تولد وى نيز مبهم است، گويا حدود 70 سال داشته باشد.
وزارت فرهنگ و هنر از حمايت عناصر خلاق، جوان و فعال جامعه ايرانى برخوردار نمى‏باشد، و همه آن را به چشم يك لطيفه غم‏انگيز مى‏نگرند. ليكن به خاطر روابط پهلبد در دربار، چاپلوسى‏ها،
انتقامجويى‏هاى گهگاهش، هنوز هم ترس همگان را بر مى‏انگيزد. او قدرت زيادى دارد، به‏طور مثال
سانسور تمام فيلم‏هاى وارداتى يا ساخته شده در ايران و كتب منتشره در كشور به دست او انجام مى‏شود.
علاوه بر اين او كنترل حفاريهاى باستانى و نيز كنترل موزه اسف‏انگيز (ايران باستان) را برعهده دارد.
مى 1972 ـ ارديبهشت 1351

از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب هشتم