سند نامه ::
 
منوچهر گنجى، خرمگس روشنفکر!
منوچهر گنجى وزير آموزش و پرورش (از نوامبر سال 1976) خيلى محرمانه
عنوان خطاب: آقاى وزير
منوچهر گنجى قبل از ورود به كابينه به‏عنوان وزير آموزش و پرورش، به مدت 20 سال درگير امور
حقوق بشر و به‏عنوان مهم‏ترين سخنگوى ايران در زمينه‏هاى حقوقى آن بود. او يك تكنوكرات زيرك، با
كفايت و جاه‏طلب و چيزى شبيه يك خرمگس روشنفكر است. او فردى سخت‏كوش و دلباخته قدرت
است و در كارش ابتدا با حمايت خواهر دوقلوى شاه شاهزاده اشرف، و اخيرا ملكه، پيشرفت كرده است.
در عين حال كه خصوصا با آمريكائيان دوست است، بشدت از مواضع ايران دفاع مى‏كند.
مراحل خدمتى
گنجى از دانشگاه كنتاكى، ليسانس و فوق‏ليسانس در علوم سياسى و روابط بين‏الملل گرفت، ديپلم
حقوق بين‏المللى را از مؤسسه تحقيقات بين‏المللى در ژنو، دريافت كرده است كه در آنجا تز وى در مورد
حقوق بشر بود. او در ژنو ماند و تا سال 1966 كه به تهران بازگشت در دبيرخانه سازمان ملل به كار مشغول
بود. در آن سال او به دانشكده حقوق دانشگاه تهران رفت و اولين دبيركل مركز دانشگاهى براى
بررسى‏هاى بين‏المللى شد.
در سال 1967، گنجى به‏عنوان نماينده جانشين شاهزاده اشرف در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل
منصوب شد. در اين مقام به‏عنوان گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل (UNHRE)، يك
بررسى طولانى در مورد جنبه‏هاى حقوق بشر آپارتايد انجام داد. اين گزارش كه بشدت از رودزيا،
آفريقاى جنوبى و پرتغال انتقاد مى‏كرد، موجب شد كه ليسبون از دادن اجازه بازديد به وى از سرزمين‏هاى
آفريقايى پرتغال، ممانعت ورزد.
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل از گنجى خواست كه يك بررسى در مورد نتايج اعلاميه جهانى
حقوق بشر در سال 1968 به عمل آورد. در همان سال مدير دروس دانشكده حقوق تهران شد، كه تا سال
1971 در آنجا خدمت نمود و در آن زمان به موضع خود به عنوان استاد بازگشت. در خلال سالهاى 76 ـ
1974 او مشاور نخست‏وزير در امور دانشجويان خارج از كشور بود. اين يك شغل مشكل و حساس بود،
ولى او شغل خود را در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، استاد حقوق بين‏الملل و سازمانهاى بين‏المللى
در دانشگاه تهران حفظ نمود.
اطلاعات شخصى
گنجى حدود 46 سال دارد، علاوه بر گزارشات سازمان ملل وى، سه كتاب و مقالات متعدد در حقوق
بشر و روابط بين‏الملل نوشته است. او در سال 1972 از چين بازديد كرد. همسر وى ثريا، از خانواده
مشهور فرمانفرمائيان است. او در امور زنان فعال است. وزير فرانسه و انگليسى صحبت مى‏كند.
23 ژانويه 1978 ـ 3 / 11 / 56


از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب هشتم