سند نامه ::
 
توصیه به ارتشبد غلامرضا ازهاري نخست‌وزير
خيلي محرمانه ـ غيرقابل رؤيت براي بيگانگان 28 دسامبر 1978 ـ 7 دي 1357
از: دفتر وابسته دفاعي، تهران ـ 12683 به: سازمان اطلاعات دفاعي، واشنگتن
موضوع: ارتشبد غلامرضا ازهاري نخست‌وزير
جزييات:
در چند روز اخير از نخست‌وزير ايران ارتشبد غلامرضا ازهاري در ملاءعام اثري نبوده است. در بين مردم سراسر كشور شايع شده كه ازهاري پس از يك حمله قلبي فوت كرده است. اين اخبار و شايعات حتي در بين ايرانيان متنفذ درون و اطراف چرخه‌هاي دولتي نيز شنيده مي‌شود.
افسر مستشاري نظامي با يكي از دوستان خانوادگي نزديك خود كه عضو دربار است (حفاظت حداكثر) در رابطه با وضعيت ژنرال ازهاري تماس گرفت. منبع اظهار داشته كه ازهاري چند روز پيش حمله‌اي قلبي كرده، ولي الآن حالش بهتر است و ديروز هم سر كارش بوده است. من ديروز او را ديدم (27 / 12 / 78). افسر مستشاري نظامي به منبع توصيه مي‌كند اگر مي‌تواند و چنين موقعيتي دارد، توصيه كند كه ازهاري هر چند به طور مختصر در تلويزيون ظاهر شود تا جلوي شايعات فراگير درباره بيماري و مرگ خود را بگيرد. از راديو هم مي‌شود استفاده كرد، ولي مخالفين مي‌توانند ادعا كنند اين فقط يك نوار ضبط شده بوده است. منبع پذيرفت كه اين توصيه‌‌ها را به مسئولين ذيربط بنمايد.
نظريات تهيه كننده: منبع قبلاً هم اطلاعات صحيحي ارائه داده و كاملاً قابل اعتماد محسوب مي‌شود. موقعيت وي به عنوان عضو دربار شاهنشاهي بايستي به هر قيمتي حفظ گردد، زيرا وي مي‌تواند در آينده نيز اطلاعات با ارزشي ارائه دهد.


از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب نهم