سند نامه ::
 
امنيت تنگه هرمز
سري 31 اوت 1979 ـ 9 شهريور 1358
از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دي. سي ـ 0235 به: سفارت آمريكا، ابوظبي
جهت اطلاع: سفارتخانه‌هاي آمريكا در دوحه، جده، كويت، اسلام‌آباد، لندن، دهلي‌نو، منامه، مسقط، صنعا، تهران
موضوع: امنيت تنگه هرمز
1- (سري – تمام متن)
2- دو پيام كه به ارزيابي مسئله امنيت تنگه هرمز مي‌پردازد براي همه نمايندگي‌هاي ذيربط ارسال مي‌گردد. پيام نخست كه به وسيله فرمانده نيروهاي خاورميانه تهيه شده و به ارزيابي آسيب‌پذيري تنگه هرمز پرداخته و پيام ديگر كه به وسيله جامعه اطلاعاتي تهيه شده و به ارزيابي همان مسئله پرداخته، مكمل يكديگر هستند و بايستي بتواند ارزيابي دولت آمريكا را در قبال اين مسئله‌ كه در هفته‌‌هاي اخير توجه بسياري به خود جلب كرده در اختيار شما قرار دهد.
3- مخاطبين بايد توجه داشته باشند كه در بند اول پيام جامعه اطلاعاتي در مورد مسئله تأثير غرق شدن يك تانكر نفتي صحبت شده است: اين كار تنگه را مسدود نخواهد كرد. ولي تأثير رواني بسيار خواهد داشت.
البته تأثيرهاي اقتصادي نيز به همراه خواهد داشت چون سبب بالا رفتن تعرفه‌ها خواهد گرديد كه آن هم به نوبه خود موجب افزايش قيمت نفت خواهد شد. (هنوز چيزي نگذشته است كه كويت نسبت به تعرفه كشتيراني در خليج [فارس] اعتراض كرده و از پرداخت آن امتناع ورزيده است.)
4- با اشاره به بند 22 (پ) پيام فرماندهي نيروهاي خاورميانه كه آغاز آن اينگونه است: «به محض اينكه يك كشتي غرق شود رفت و آمد به مدت دو ماه امكان‌پذير نخواهد بود...،» ما متوجه شديم كه برآورد جامعه اطلاعاتي اين است كه با در نظر گرفتن تواناييهاي منطقه، دو هفته طول مي‌كشد تا عمليات مين‌يابي كانال آغاز و پايان يابد (عربستان سعودي در حال حاضر مين‌روب در اختيار دارد، ايران پنج مين‌روب دارد ليكن با وضع كنوني اقدامات ايران خالي از اشكال نخواهد بود، عراق نيز پنج مين‌روب دارد ولي دو روز طول مي‌كشد تا بتواند كشتي‌هاي خود را وارد تنگه نمايد. ولي مين‌گذاري كانال به وسيله تروريستها كاري بسيار دشوار خواهد بود.
ما دريافته‌ايم كه مين‌هاي زميني در آنجا تأثيري نخواهد داشت چون عمق آب بيش از 200 متر است. اگر تروريستها بخواهند از مين‌هاي شناور استفاده كنند متوجه مي‌شوند كه مين‌ها در عرض چند روز با جريان آب از تنگه خارج خواهند شد.
ونس


از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب یازدهم