سند نامه ::
 
استعفاهای پی در پی
محرمانه
شماره گزارش: 030679 6846 19 سپتامبر 1979 ـ 28 شهريور 1358
از: دفتر وابسته دفاعي آمريكا، تهران
به: سازمان اطلاعات دفاعي، واشنگتن دي. سي
[موضوع: استعفاي سرلشكر تقي رياحي]
16- خلاصه: (بدون طبقه‌بندي) روزنامه تهران تايمز گزارش داد كه سرلشكر تقي رياحي وزير دفاع به دليل بيماري استعفا كرده است. سرلشكر رياحي كه به مدت دو ماه وزير دفاع بود. سومين فردي است كه بعد از انقلاب مسئوليت وزارت دفاع را به عهده گرفته است. سرتيپ عزيزالله نوري، تا تعيين وزير جديد دفاع، موقتاً به جاي وي منصوب شده است.
نظريات تهيه‌كننده: (محرمانه) پس از مرگ آيت‌الله طالقاني استعفاها به دلايل بيماري، فراگير شده است؛ اولين استعفا مربوط به آيت‌الله قمي رئيس دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران مي‌شد و دومين مورد استعفاي غلامرضا شكوهي وزير آموزش و پرورش بود و آخرين مورد سرلشكر تقي رياحي وزير دفاع مي‌باشد كه اخيراً استعفا داده است.

استعفاي سرلشكر تقي رياحي وزیر دفاع از مجموعه اسناد بدست آمده از وزارت امور خارجه امریکا – كتاب دهم