سند نامه ::
 
استراق سمع خطوط تلفني
سرّي ۲۵ ژوئيه ۱۹۷۹ـ ۳ مرداد ۱۳۵۸
از: سفارت آمريکا، تهران به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دي.سي.
موضوع: استراق سمع خطوط تلفني
۱- (سري ـ تمام متن)
۲- تقاضا براي اجازه استراق سمع مکالمات تلفني ماشاءالله کاشاني (فرمانده نيروهاي محافظ سفارت) که از دفتر پارک موتوري در حکم ستاد فرماندهي‌اش استفاده مي‌کند.
۳- از قرائن چنين بر مي‌آيد که ماشاءالله کاشاني به زودي از پُستش برکنار خواهد شد. به همين دليل از لحاظ ضداطلاعات بسيار مهم است که بدانيم چه نقشه‌هايي براي سفارت دارد. کاگلين چيزهايي در مورد نقش دروغين کاشاني به عنوان محافظ سفارت مي‌داند. او همچنين آگاه است که کاشاني تهديدي بالقوه و جدي عليه سفارت و پرسنل آن به حساب مي‌آيد، علي‌الخصوص حالا که با تمامي امکانات و رويه‌هاي امنيتي ما آشنا شده است. علاوه بر اين ما شواهدي از همكاري او با سرويس‌هاي بيگانه داريم. اين رويه مي‌تواند تهديدهايي داخلي ايجاد کند که فعلاً از آنها آگاهي نداريم. کاشاني ندرتاً از سفارت خارج مي‌شود و اکثر کارهايش را از طريق خطوط تلفني که به آن اشاره شد، انجام مي‌دهد.
۴- امکانات فني و امنيتي اين عمليات را مهيا کرده‌ايم و احتمال مي‌دهيم که روز ۲۶ ژوئيه آماده استفاده باشند.
۵- کاردار، COS و افسر امنيتي منطقه توصيه مي‌کنند که با اين تقاضا موافقت شود. COS احتمال مي‌دهد که علاوه بر فايده‌هايي که در ارتباط ضداطلاعات نصيبمان مي‌شود، مي‌توانيم اطلاعات مفيد ديگري نيز کسب کنيم.


از مجموعه اسناد بدست آمده از وزارت امور خارجه امریکا – كتاب دهم