سند نامه ::
 
ابوالحسن سعادتمند عاشق دسیسه
ابوالحسن سعادتمند عضو كابينه، رئيس دادگاه عالى انضباطى قضات، وزارت جنگ خيلى محرمانه
سپهبد ابوالحسن سعادتمند، در كابينه 6 نوامبر 1978 كه توسط ارتشبد غلامرضا ازهارى تشكيل شد،
سرپرست وزارت اطلاعات و جهانگردى گرديد. او به هر حال عنوان وزير را دريافت نكرد. وى حالت
سرپرستى داشت و يكى از معاونين وزير، وزارتخانه را اداره مى‏كرد. سعادتمند داراى تجربياتى از گذشته
در زمينه‏هاى اطلاعات و ارتباطات عمومى است، زيرا به‏عنوان معاون وزير در سال 1965 در وزارت
اطلاعات و رئيس اداره روابط عمومى و انتشارات ستاد بزرگ ارتشتاران از 1966 تا 1973 خدمت نموده
است. او از نوامبر 1973، رياست دادگاه عالى قضات را به‏عهده داشت.
سعادتمند از دانشكده افسرى ايران فارغ‏التحصيل شد و يك دوره پيشرفته را در دانشكده توپخانه
دانشگاه نظامى در طول سال 1954 گذراند. در 1965 او از دانشگاه تهران يك دكتراى افتخارى دريافت
داشت. عنوان پايان نامه وى «جنگ سرد» بود.
بيشترين تجربه اوليه سعادتمند در ساواك (سازمان امنيت و اطلاعات كشور) بود، كه در آنجا به‏عنوان
مرد عاشق توطئه و دسيسه شناخته شد و گزارش شده كه زياد مورد علاقه كسى نبود. او در 1974 به درجه
سپهبدى ارتقاء يافت. سعادتمند در اواسط 50 سالگى است، متأهل و داراى فرزند است. او كمى انگليسى
صحبت مى‏كند. 15 نوامبر 1978 ـ 24 / 8 / 57

از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب هشتم