سند نامه ::
 
حواله سي هزار فرانكي براي خريد ملافه !
تاریخ 14 / 6 / 56
نخست وزیری

خيلى فورى است
خانم هايده امان‏پور1 مدير كل اداره خدمات و تشريفات
سركار بانو آموزگار فرمودند:
1ـ براى خريد ملافه‏هاى مورد نظر كه انتخاب نموده‏اند و بهاى آن پس از كسر 25 % تخفيف سى هزار فرانك فرانسه ميباشد وجه حواله شود تا اقلام مورد نظر خريدارى گردد.
2ـ ساعت 5 / 7 امشب به وقت پاريس منتظرند شماره 9264216تلفن و با ايشان مذاكره نمائيد.
3ـ در مورد تهيه 20 ROULEAU نوارى كه نمونه ارسال داشته بوديد دستور اقدام داده شد.
1835ـ14 / 6 / 2536 امير شيلاتى
خانم..
رونوشت به اطلاع سركار خانم امانپور مديركل تشريفات رسيد فرمودند چنين ... كارهايى ...
بشرف عرض جناب آقاى فرشچى معاون نخست وزير برسد ... گذاشته شود.

1ـ هايده امان پور (اعتبار): وى در 1309 ش در تهران زاده شد. پس از پايان تحصيلات ابتدايى و متوسطه رهسپار امريكا شد و در دانشگاه نيويورك در رشته روان‏شناسى كودك به تحصيل پرداخت و ليسانسيه شد. وى چندى مسئول روابط عمومى و فروش و نيز معلم مهد كودك امريكايى در تهران بود و مدتى هم به عنوان معلم زبان انگليسى و امريكا در دبيرستان اشرف پهلوى به انجام وظيفه مى‏پرداخت و مدتها مدير كل اداره خدمات و تشريفات نخست وزيرى بود.