سند نامه ::
 
فضاي دموكراسي !
برگ اظهارنظر در مورد جلسه افتتاحيه كانونها

محل تشكيل: دبيرستان ششم بهمن خيابان سعدآباد تجريش شميران ساعت تشكيل: 4 بعداز ظهر
وضع محل برگزارى از لحاظ موقعيت و مناسب بودن و تسهيلات و امكانات: بسيار مناسب. نحوه برگزارى: بسيار مطلوب و با سخنرانى آقاى جمشيد آموزگار وزير محترم كشور با شور و هيجان خاص همراه بود در اين جلسه آقاى على اصغر ناظرى دبير استان مركزى نيز حضور داشتند و بر صحت ترتيب پيشرفت كار ناظر و هادى بودند.
نحوه انجام انتخابات هيئت رئيسه : بصورت قيام و قعود قاطع و اكثريت آرام انجام پذيرفت.
كيفيت برنامه ارائه شده : با سخنرانى نماينده حزب و ارشاد صميمانه وزير كشور خط مشى واقعى براى اعضاء كانون معين شد.
تركيب اعضاء هيئت رئيسه : از وزير تا خانه‏دار و پيشه ور اعضاى هيئت رئيسه تشكيل ميدهند و در فضاى بسيار دموكراسى و ارشادى توأم با آموزشهاى لازمه تحزب انجام پذيرفت.
ساير ملاحظات : تشكيل چنين كانونى توجه به نمونه بودن آن راه را براى استحكام حزب نوخيز ملى ايران هموار خواهد كرد.
اظهار نظر: در بيانات آقاى جمشيد آموزگار كه روح بسيار دموكراسى و هدف اصلى حزب را بيانگر بود مردم را در راه هدف عالى حزب رهنمون بود و جلسات تداومى اين كانون بهره‏هاى بسيار زيادى عايد حزب خواهد ساخت.
نام و نام خانوادگى اظهار كننده: ضياءالدين ميرهاشمى‏تلفن 765660