سند نامه ::
 
تشريح شاه دوستي !
تاریخ 29 / 4 / 55
حزب رستاخيز ملت ايران
موضوعات مورد بحث به تفكيك محلى و حزبى با رعايت اختصار :

ساعت 5 / 17 روز 29 / 4 / 2535 كانون 1730 برياست جناب آموزگار حضور 93 نفر از اعضاء تشكيل گرديد. برابر دستور جلسه ابتدا آقاى ميرهاشمى نماينده حزب در مورد اساسنامه و مرامنامه حزب سخنرانى نمودند و سپس آقاى امين زاده در مورد وظايف انجمنهاى شهرستان و استان و نحوه انتخابات سخنرانى و تشريح كامل نمودند يكى از اعضاء در مورد سخنرانى‏هاى مكرر كه در اطراف حزب و وظايف حزبى و پيشرفتهاى مملكت كه از راديو و تلويزيون براى آگاهى همگان تشريح ميشود تقاضا داشته در اين زمينه‏ها كه همه مردم مطلع نيستند وقت كانون گرفته شود و بيشتر به مسائل اجتماعى رسيدگى شود جناب آموزگار در مورد وقت و نحوه سخنرانى اعضاء را ارشاد نمود و بياناتى در قسمت آموزش سياسى نيز ايراد فرمودند يكى از اعضاء در مورد شاه دوستى سخن گفتند و علاقه شديدى نسبت به خاندان سلطنت ابراز داشتند... رياست كانون در همين مورد بسيار زيبا و منطقى (شاه دوستى) را براى اعضاء تشريح نمودند كه مورد تحسين قرار گرفتند.1 جلسه در ساعت 7 بعد از ظهر خاتمه يافت. ضمنا ضميمه نامه از طرف اعضاء به هيئت رئيسه كانون تسليم گرديد چون وقت تمام شده بود رسيدگى و جواب نامه‏ها در جلسه آينده داده خواهد شد. و 15 نفر كه تقاضاى ثبت نام در اين كانون را داشته جهت اطلاع به پيوست ارسال گرديد.

1ـ نحوه اداره حزب رستاخيز در بالاترين سطح آن نشان مى‏دهد كه جلسات حزبى بيشتر صرف سخنرانيهاى مهيج و توخالى در اطراف سلطنت دور مى‏زد و نه تنها شركت كنندگان بلكه شخص جمشيد آموزگار از درك تحزب و تشكيلات بى بهره بوده است.