سند نامه ::
 
اعطاي نشان درجه اول
جناب آقاى جمشيد آموزگار وزير محترم دارايى
تاریخ 27 / 11 / 49
با نهايت مسرت اعطاى نشان درجه اول تاج را كه نشانه بارزى از لطف و عنايت خاص اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر به آن جناب مى‏باشد، تبريك و تهنيت عرض نموده سلامت و سعادت و موفقيت روز افزون جنابعالى را در راه خدمتگزارى بيشتر نسبت به شاهنشاه آريامهر و ايران عزيز و خاندان جليل پهلوى و هم ميهنان گرامى از درگاه قادر متعال مسألت مى‏نمايم.
سپهبد نعمت‏اللّه‏ نصيرى
داوود امير قاسمى 27 / 11 / 49