سند نامه ::
 
شايعات در مورد تغيير كابينه
موضوع : شايعات در مورد تغيير كابينه

از : 20 / ه / 8 تاریخ 16 / 5 / 48
به : 320 شماره : 25418 / 20 / ه / 8

پارسا مدير كل امور ادارى سازمان استخدامى كشور از قول دكتر گودرزى اظهار ميداشت روابط ايران و آمريكا سخت تيره گرديده بطوريكه امريكاييها در حدود دو ماه است از معرفى سفير خوددارى نموده و اين تيرگى بيشتر به علت اين است كه نيكسون1 نظر دارد اردشير زاهدى نخست وزير شود ولى هنوز موفق نگرديده كه توافق عاليه مملكت را نسبت بدين موضوع جلب نمايد و بهمين جهت هم تصميم دارند كه اگر فشار امريكاييها در اين مورد زياد شد هوشنگ انصارى را نخست وزير كند و حتى مى‏گويند كه شاهنشاه آريامهر پس از بازگشت از سفر شمال مسافرتى به خارج خواهند فرمود و پس از اين مسافرت موضوع تغيير و يا ترميم كابينه عملى خواهد شد. گودرزى اضافه نموده است كه فعلاً امريكائيها از وضعى كه در ايران به وجود آمده و امتيازات زيادى كه به بلوك شرق مخصوصا شورويها داده شده سخت ناراحت بوده و تحمل اين موضوع برايشان مشكل شده است. سپس علاوه نمود كه جواد منصور بجاى زاهدى وزير امور خارجه، پيروز استاندار ساحلى وزير مشاور و يا وزير توليدات، اصفياء وزير آب و برق و مهدى سميعى مدير عامل سازمان برنامه وزير دارايى و دكتر جمشيد آموزگار مدير عامل سازمان برنامه و بودجه خواهند شد.
اصل در 225012 جلد 3 در پرونده 42321 جمشيد آموزگار بايگانى شود. 19 / 5 / 48

1ـ نيكسون رئيس جمهور آمريكا: 19 مرداد 1353 جنجالهاى سياسى بزرگ كه مدتها صحنه سياست داخلى و خارجى آمريكا را دستخوش هيجان و نگرانى ساخته بود، ريچارد نيكسون سى و هفتمين رئيس جمهورى ايالات متحده آمريكا، قربانى ماجراى «واترگيت» شده و ناچار از سمت خويش كناره‏گيرى كرد. اين استعفا بلافاصله در پايتخت آمريكا اعلام شد و جرالد فورد معاون اول نيكسون به عنوان سى و هشتمين رئيس‏جمهور آمريكا در كاخ سفيد مستقر گرديد و مراسم سوگند به جاى آورد.