سند نامه ::
 
شايعات در وزارت خارجه
موضوع : شايعات در وزارت امور خارجه

از : 20ه5 تاریخ 9 / 5 / 48
به : 327 شماره : 35830 / 20 ه5

اخيرا شايعاتى در مورد تغيير شغل و يا تغيير وضعيت بعضى از مقامات و كارمندان عاليرتبه در وزارت امور خارجه بوجود آمد منجمله شنيده ميشود ممكن است بزودى اردشير زاهدى وزير امور خارجه دكتر آموزگار وزير دارايى علم وزير دربار شاهنشاهى بسمت سفير ايران در آمريكا منصوب و به محل جديد خود عزيمت نمايد همچنين شايع است چندى قبل اردشير زاهدى1 قصد داشت چند نفر از كارمندان عاليرتبه وزارت امور خارجه را جهت احراز مشاغل در نظر گرفته به پيشگاه شاهنشاه آريامهر شرفياب و معرفى نمايد ليكن شاهنشاه اشخاص مزبور را نپذيرفته‏اند از جمله كسانى كه قرار بوده است وسيله آقاى زاهدى شرفيابى حاصل نمايد دكتر قرتاش مدير كل سياسى وزارت امور خارجه جهت تصدى پست سفارت يكى از كشورهاى كمونيستى بوده ولى اين انتصاب در حال حاضر منتفى گرديده است.
اصل در پرونده 221811 در پرونده 42321 آموزگار بايگانى شود.

1ـ اردشير زاهدى فرزند فضل‏اللّه‏ در مهر 1307 در تهران بدنيا آمد. او پس از گذراندن تحصيلات ابتدايى در تهران و اصفهان تحصيلات متوسطه را در سال 1325 در دبيرستان اسلاميه بيروت به پايان برد و راهى آمريكا شد. وى در سال 1328 گواهينامه كشاورزى را از ايالت يوتا آمريكا دريافت داشت. مدرك تحصيلى اردشير زاهدى توسط وزارت فرهنگ وقت به معادل ليسانس ارزيابى شد. اردشير احتمالاً از سالهاى تحصيلى در بيروت با «كرميت روزولت» آشنايى يافت و با سرويس نوپاى آمريكا در ارتباط قرار گرفت. وى در بازگشت به ايران روابط دوستانه‏اى با آمريكائيان مقيم تهران داشت. در سال 1331، استخدام وزارت كشاورزى درآمد و در پست معاونت و خزانه دارى «كميسيون مشترك ايران و امريكا» براى بهبود امور روستايى (اصل 4 ترومن) قرار گرفت. اسناد موجود از روابط بسيار نزديك اردشير با ويليام وارن رئيس اصل 4 ترومن خبر مى‏دهد. وى به خاطر نقش فعال در كودتا به دريافت نشان درجه يك رستاخيز نائل شد و 3 آبان 1332 آجودان كشورى شاه گرديد. اردشير زاهدى در سالهاى صدارت پدرش در كنار او بود معهذا با بركنارى فضل الله زاهدى، اردشير با حمايت سرويس اطلاعاتى آمريكا در تهران ماند و شاه در سال 1335 دخترش شهناز را به نامزدى او درآورد. اردشير در آبان سال 1336 با شهناز پهلوى ازدواج كرد. اين ازدواج در سال 1343 به متاركه انجاميد و حاصل آن يك دختر به نام مهناز بود. محمدرضا پهلوى در سال 133 اردشير را به عنوان نماينده خود براى تماس با دانشجويان ايران در اروپا، اعزام داشت. در دولت اسداللّه‏ علم در سال 1341 بعنوان سفير كبير ايران عازم لندن شد و در بهمن ماه 1345 در دولت اميرعباس هويدا به وزارت امور خارجه رسيد. در سال 1350 وى از وزارت امور خارجه كنار گذاشته شد و محمدرضا او را به عنوان سفير كبير خود به واشنگتن فرستاد. او تا زمان دولت شاپور بختيار، سفير ايران در آمريكا بود و در دى ماه 1357 از اين سمت بر كنار شد. اردشير زاهدى يكى از هرزه‏ترين عناصر سياسى و دولتمردان رژيم محمدرضا پهلوى بود و به‏اين صفت نه تنها در ميان خواص بلكه در سطح جامعه نيز شهرت كافى داشت و در مدت اقامتش در لندن و آمريكا مطبوعات آنها بارها و بارها تصاوير و گزارشهايى از هرزگى‏هاى او درج نمودند. اردشير زاهدى به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسى اسناد تاريخى