سند نامه ::
 
تسويه حساب شخصي !
موضوع : دكتر كيانپور1 استاندار آذربايجان غربى

از : 20 / 7 / م تاریخ 19 / 4 / 46
به : 322 شماره : 9438 / 20 / 7 م

بين كارمندان عاليرتبه سازمان برنامه گفته ميشود اخيرا دكتر كيانپور استاندار آذربايجانغربى نامه‏اى به سازمان برنامه نوشته و طى آن اطلاع داده كه چون مقاطعه كار ساختمان فرودگاه رضائيه در كار خود نهايت قصور و اهمال را نموده و وظيفه خود را بهيچوجه انجام نداده لذا فورا دستور دهيد كه كار را از اين مقاطعه كار گرفته و فورا از او خلع يد نمايند و ضمنا شخصا دستور داده‏ام كه از كار شركت جلوگيرى شود.
در اينجا لازم است توضيح داده شود كه مهندس مشاور ساختمان فرودگاه رضائيه شركت متعلق به آقاى جمشيد آموزگار است و دكتر كيانپور در نخستين عملى كه در رضائيه انجام داده است خواسته است كه به جبران بدنامى دكتر آموزگار وزير دارايى بر سر او آورده تلافى نمايد زيرا زمانى كه گمركات ضميمه وزارت دارايى گرديد دكتر آموزگار زير بار قبول دكتر كيانپور كه درآنموقع معاون گمركى وزارت اقتصاد بود نرفت و گفت كه اين شخص در گمرك دزدى كرده و بهيچوجه صالح براى اين كار نيست و با اينكه از طرف گروه تحصيلكرده‏هاى امريكا مخصوصا دكتر گودرزى بدكتر آموزگار فشار زياد وارد آمد معهذا بعنوان اينكه اين شخص دزد و در مظان اتهام است او را قبول نكرد و اينك كه دكتر كيانپور به استاندارى آذربايجان غربى منصوب گرديده بدينوسيله خواسته است جبران بى‏مهرى دكتر آموزگار را كرده باشد بين كارمندان سازمان برنامه موضوع برنامه دكتر كيانپور اثر فوق‏العاده‏اى داشته و درباره آن بحثهاى زيادى انجام ميشود. ضمنا روز گذشته شاپور ميهن استاندار اسبق آذربايجان غربى ضمن يك مذاكره خصوصى ميگفت شنيده‏ام كه دكتر كيانپور استاندار فعلى آذربايجان از وزارت كشور تقاضا كرده است روحانى معاون سابق گمرك بعنوان معاون استاندارى و فرماندار رضائيه منصوب شود ولى گويا اين پيشنهاد با عكس العمل بسيار نامطلوبى روبرو شده است زيرا رئيس روحانى همان كسى است كه پس از كنار رفتن دكتر كيانپور از راس معاونت گمركى بنا بدستور مقامات دادگسترى از كار بركنار ومورد بازجوئى مقامات قضائى قرار گرفته و از كار معلق شده و فعلاً تحت تعقيب ديوان كيفر است و حاليه بار ديگر كيانپور ميخواهد او را به معاونت استاندارى منصوب نمايد ولى گويا بعلت آنكه پسرخاله پدر خانم هويدا نخست وزير يعنى آقاى قديرى معاون استاندار ميباشد لذا هنوز نتوانسته است موافقت وزارت كشور را با تعويض وى جلب نمايد. ضمنا دكتر گودرزى در شورايعالى ادارى براى كيانپور اطاقى به عنوان دفتر كار در تهران آماده كرده و دكتر كيانپور هر وقت كه به تهران ميآيد همه روزه در شورايعالى در همان اطاق اختصاصى مشغول كار ميباشد و دفتر كارش در آنجا قرار دارد.
رونوشت برابر اصل است.
اصل در پرونده 479 ـ ك. ى بايگانى است.
رونوشت در پرونده 294 ـ الف ـ م دكتر آموزگار بايگانى شود.

1ـ غلامرضا كيانپور فرزند عبدالوهاب در 1308 ش در تهران زاده شد. تحصيلات خود را در دبيرستان دارايى گذراند. از دانشكده حقوق تهران، ليسانس قضائى و در رشته اقتصاد درجه دكترا گرفت. ابتدا قاضى دادگسترى، سپس مديرعامل سازمان برنامه، رئيس كارگزينى اصل چهار و معاون گمركى وزارت اقتصاد گرديد. چندى بعد رياست شوراى عالى ادارى را به عهده گرفت. همچنين به استاندارى آذربايجان غربى، اصفهان منصوب شد. در 1353 به عنوان وزير اطلاعات و جهانگردى معرفى گرديد. در سال 1355 ش وزير دادگسترى شد كه قوانين جديد را از تصويب مجلسين گذراند. وى علاوه بر تدريس در دانشكده بازرگانى، پلى تكنيك، حسابدارى، افسرى و شهربانى، تأليفاتى به نام: اصول تنظيم بودجه و اصول اقتصاد دارد. كيانپور پس از بازداشت در اواخر بهمن 1357، در دادگاه انقلاب اسلامى مفسد فى الارض شناخته شد و در بامداد 18 / 2 / 1358 اعدام گرديد.
منابع: قريشى،حسن، چهره‏هاى آشنا، سازمان چاپ و نشركيهان، تهران، 1344 ش؛ باسميعى، احمد، طلوع و غروب دولت موقت، تهران، شباويز، 1372 ش ؛