سند نامه ::
 
فعاليتهاي آقاي وزير
درباره : انتصابات جديد

از : 20 / 7 / م تاریخ 27 / 10 / 45
به : بخش 322 شماره : 25681 / 20

دكتر عسگرى1 مدير مجله خوشه كه خود را از دوستان خيلى نزديك آقاى دكتر آموزگار وزير دارائى ميداند و اخيرا براى معاونت على شعبانى قائم مقام وزير بهدارى براى پست معاونت وزارت دارائى با دكتر آموزگارملاقات كرده درباره اين ملاقات ميگفت برخلاف تمام شايعات وضع دكتر آموزگار بسيار تثبيت ميباشد و دكتر آموزگارگفته است كه ما هم تمام اين شايعات را راجع بخودم شنيده‏ام و حتى نخست وزير هم به ما گفته درباره سفارت شما در آمريكا گزارشى بعرض شاهنشاه رسانديم ولى موافقت نفرمودند.
دكتر عسگرى اضافه مينمود در حال حاضر آموزگار غرق در كار و برنامه‏ايست كه بطور خصوصى و مستقيم و از جانب شاهنشاه بنامبرده محول شده است از جمله اينكه شاهنشاه دستور داده‏اند كه دكتر آموزگار درباره سازمان برنامه و تشكيلات آن در برنامه چهارم مطالعات دقيق و جامعى بعمل آورد و گزارشى در اين باره تهيه و بعرض برساند و جالب توجه آنست در كميسيونى كه براى اين امر تشكيل شده و البته اعضاء اين كميسيون از طرف شاهنشاه تعيين شده‏اند آقاى مهندس اصفياء مدير عامل سازمان برنامه شركت ندارد. و علاوه بر اين درباره تشكيلات چند وزارتخانه ديگر نيز دكتر آموزگار مشغول كار و فعاليت است و مهمتر از همه اين مذاكرات نفت مستقيما تحت نظر او انجام ميشود و باين ترتيب علاوه بر اين كه شايعه سفارت نامبرده صحت ندارد بلكه خيلى زياد امكان دارد كه دكتر آموزگار بجاى هويدا منصوب گردد و مخصوصا از اينكه از هم اكنون مطالعات كامل و دقيقى را درباره وضع وزارتخانه‏ها و سازمانهاى ادارى بعمل آورده است.
دكتر عسگرى سپس گفت آموزگار تمام شايعات را تكذيب كرد و افزود كه نامبرده اخيرا ديگر تمايلى به شركت در جلسات انجمن تحصيلكرده‏هاى آمريكا از خود نشان نميدهد و ميخواهد جنبه بيطرفى به خود بگيرد و اين شايعه كه دكترآموزگارميخواسته سعيدى فيروز آبادى را به معاونت كل وزارت دارائى منصوب كند ولى هويدا با آن مخالفت كرده صحيح نيست و دكتر آموزگار چنين تصميمى نداشته و پيشنهادى هم نكرده و البته ممكن است پس از تصويب لايحه ماليات بر درآمد دكتر آموزگار تصميم بگيرد عده جديدى را براى همكارى در اجراى لايحه دعوت نمايد ولى فعلا چنين تصميمى ندارد.
رونوشت اين اطلاعيه در پرونده‏هاى وزارت دارايى ـ انتصابات وزارت دارايى ـ على شعبانى
وزارت بهدارى ـ دولت آقاى هويدا ـ سازمان برنامه ـ مهندس صفى اصفياء ـ شركت ملى نفت ايران و بخش 321 منعكس شد.
عليهذا اين اطلاعيه در پرونده‏هاى دكتر جمشيد آموزگار كلاسه 294 ـ الف ـ م بايگانى شود.
1 / 11 / 45

1ـ اميرهوشنگ عسگرى در 1308 ش تولد يافت. تحصيلات ابتدائى را در كردستان و زنجان و تحصيلات متوسطه را در زنجان و تهران (مدرسه خرد) به پايان برد. سپس در رشته علوم اجتماعى و روزنامه نگارى از دانشگاه پاريس درجه دكترا گرفت. همچنين موفق به دريافت دكتراى رشته دندانپزشكى از دانشگاه تهران شد. گويا در دانشكده حقوق نيز داراى تحصيلات بوده است. وى روزنامه‏نگارى را از اسفند 1323 با انتشار پيام كاوه شروع كرد. در آذرماه 1334 امتياز مجله «خوشه» را با روش ادبى، علمى، فنى و هنرى كسب كرد كه بعدها با تلاش خود، آنرا سياسى و اجتماعى نيز كرد. اين مجله در فروردين 1336 به روزنامه تبديل شد. از ديگر خدمات مطبوعاتى او عبارتست از : همكارى با مجله فردوسى، مدير داخلى روزنامه عالم، خبرنگارى پارلمانى روزنامه «داد»، سردبير روزنامه «مرد ايران»، نويسنده و دبير روزنامه «آتش»، سردبير روزنامه انديشه مردم، سردبير مجلات خواندنيها و فردوسى. دكتر عسگرى از اواخر سال 1324 ش به عنوان آبله كوب بيمارستان سينا مشغول بكار شد كه پس از حدود چند ماه (تيرماه 1325) رياست يكى از بنگاههاى وابسته به شهردارى تهران را به عهده گرفت. منابع: پژوهشنامه تاريخ مطبوعات ايران، شماره اول، سال (1376) ص 345ـ309