سند نامه ::
 
آموزگار و مقام نخست وزيري !
درباره : دكتر جمشيد آموزگار

از : 300 / الف تاریخ 11 / 8 / 45
به : 322 شماره : 827 ـ 300 / الف

مهندس حسن كشتكار كه يكى از موسسين حزب ايران نوين ميباشد و در ضمن عضو جامعه تحصيلكرده‏هاى اروپائى نيز هست ميگفت از دوستان بسيار نزديك آموزگار وزير دارائى شنيده است كه آموزگار خود را براى تصدى مقام نخست‏وزيرى آماده ميسازد و عده‏اى از دوستان خود را مامور كرده است كه براى وزارتخانه‏هاى مختلف برنامه‏هائى تهيه كنند تا در صورت رسيدن به مقام نخست وزيرى آنرا مورد اجرا قرار دهد. مهندس كشتكار ميگفت آموزگارچون با دكتر اقبال نيز روابط صميمانه‏اى دارد قرار است در سمت نخست وزيرى برنامه مشتركى را راجع به كنسرسيوم و افزايش درآمد ايران از نفت مورد اجرا قرار دهد و اگر كابينه‏اى تشكيل دهد كابينه او مامور فيصله دادن بكار نفت و اختلاف بين ايران و كنسرسيوم1 خواهد بود.
روى پرونده دكتر جمشيد آموزگار ضميمه و بايگانى شود.
ضمنا بهره‏بردارى و روى پرونده حسن كشتكار و دولت آقاى هويدا و دكتر منوچهر اقبال ضميمه گرديد. 15 / 8 / 45
عينا جهت اقدام به اداره 322 ـ 2 ارسال ميگردد. 1 / 8
1 نسخه به 321 تحويل گرديد 5 نسخه تكثير گرديد.

1ـ كنسرسيوم نفت ايران (شركت‏هاى عامل نفت ايران)I.O.D.C . در هفتم آبان ماه 1333 ميان على امينى و هاوارد پيچ قراردادى امضاء شد كه به كنسرسيوم چند مليتى يا قرارداد پيچ / امينى معروف شد. به دنبال انعقاد اين قرارداد، كنسرسيوم بين المللى نفت با استفاده از الگوهاى خاص خود، براى اكتشاف و توليد و پالايش نفت، مبادرت به تشكيل شركت‏هاى عامل نفت ايران نمود و مقرر گرديد اين شركت‏ها به نمايندگى از طرف شركت ملى نفت ايران، عمليات فنى مربوطه را انجام داده و حق الزحمه‏اى معادل يك شيلينگ براى هر متر مكعب نفت خام دريافت دارد؛ مشروط به اينكه 50% آنرا به عنوان ماليات به ايران بپردازد و انجام امور غير صنعتى نيز توسط خود ايران صورت پذيرد. چند مورد از اين قرارداد به شرح زير است :
1ـ توافق شد شركت ملى نفت ايران تمامى موجودى انبارها ماشين آلات و كليه ابزارها و دستگاهها را به شركت‏هاى عامل تحويل دهد.
2ـ نفت خامى كه ايران به شركتهاى عامل مى‏فروخت، در سرچاههاى نفت به مالكيت شركتهاى مزبور درمى‏آمد. بدين طريق دامنه نفوذ مالكيت نفت توسط كنسرسيوم تا قلب ايران گسترش يافته بود.
3ـ شركتهاى عامل حق داشتند اراضى مورد نياز عملياتى خود در حوزه‏هاى قرارداد را تصرف نمايند.
4ـ هر يك از شركتهاى تابع كنسرسيوم معادل 5 / 12 % ميزان فروش نفت خام توليدى به قيمت اعلام شده را به ايران مى‏پرداخت.
5 ـ كنسرسيوم، همانند قبل مشمول معافيتهاى گمركى و مالياتى مى‏شد.
6ـ مدت قرارداد 25 ساله بود كه مى‏توانست براى 3 دوره 5 ساله ديگر نيز تمديد شود. در اين مورد فقط متن انگليسى قرارداد مورد قبول بود. القاء قرارداد نيز منوط به توافق طرفين بوده، در صورت بروز اختلاف به هيأت سازش و داورى ارجاع داده مى‏شد. مديران عامل شركتهاى عامل نفت ايران (كنسرسيوم) اكثرا از مليتهاى آمريكا، هلند، انگليس، اسكاتلند بودند. اين كنسرسيوم تا سال 1352 ش به مدت 24 سال در صنعت نفت ايران فعاليت كرد و چندين هزار بشكه نفت سبك و سنگين را توليد و به پالايشگاههاى داخلى و خارجى صادر كرد.
به منظور استثمار و بهره بردارى هر چه بيشتر از ذخاير ملى نفت ايران، كنسرسيوم با ايجاد بزرگترين ترمينال بارگيرى و مخازنى با ظرفيت ذخيره 20 ميليون بشكه در جزيره خارك، سرعت بارگيرى را به 30 هزار تن در ساعت رسانيد و خارك را جزو بزرگترين بنادر صادراتى دنيا گردانيد. كنسرسيوم نفت ايران در سال 1352 ش جاى خود را با امضاء قراردادى به شركت سهامى خاص خدمات نفت ايران داد. منبع: طرفى (عبداللّه‏ پور)، عباس، مديران صنعت نفت ايران، (3 جلد)، اهواز انتشارات مردمك، 1375 ش.