سند نامه ::
 
آموزگار و تشكيل حزب جديد
درباره : تشكيل حزب جديد (حزب سوم)

از : 300 / الف تاریخ 19 / 4 / 45
به : بخش 321 شماره : 392 ـ 300 الف

اين روزها بين محافل سياسى پايتخت بيش از همه صحبت از حزب سوم و شخصى است كه بايد رهبرى اين حزب را بعهده بگيرد بحث و گفتگو ميشود. اين محافل ميگويند آقاى دكتر جمشيد آموزگار ليدرى اين حزب را كه در حقيقت هسته اصلى آن همان جمعيت تحصيل كرده‏هاى خارج است يعنى (امريكا و اروپا) بعهده خواهد گرفت. علاوه بر اين در ميان اعضاء اين گروه بر سر ليدرى آن اختلاف نظر حاصل شده و عده‏اى نيز بطرفدارى از آقاى دكتر خداداد فرمانفرمائيان1 قائم مقام رئيس كل بانك مركزى برخاسته‏اند و ميگويند بانى و مسبب اين كار ايشان بوده و بايد هم رهبرى اين جمعيت را كه هسته مركزى حزب سوم را تشكيل خواهد داد عهده دار شود. علاوه براين در محافل مختلف ديگر و بالاخص بين روزنامه‏نگاران درباره رهبر و ليدر حزب سوم از آقاى معينيان نام برده مى‏شود و ميگويند از طرف شاهنشاه ماموريت تشكيل اين حزب بايشان محول شده و مدتى است مشغول مطالعه و بررسى اين امر هستند. در هر حال آنچه مسلم است همه در انتظار تشكيل اين حزب و فرمايشات ملوكانه خطاب بنمايندگان مجلسين كه روز جارى صورت خواهد گرفت هستند. ضمنا معتقدند كه اين حزب انتخابات آينده را انجام خواهد داد و بطور قطع سران حزب در ترميم كلى كابينه نيز شركت خواهند كرد.
(رونوشت برابراصل است) در پرونده جمشيد آموزگار بايگانى شود. سامعى 294 ـ الف ـ م

1ـ دكتر خداداد فرمانفرمائيان، قائم مقام رئيس كل بانك مركزى خداداد فرمانفرمائيان فرزند عبدالحسين در سال 1307 در تهران متولد شد. تحصيلات خود را تا دكتراى رشته اقتصاد در دانشگاههاى امريكا ادامه داد. وى سمتهايى منجمله: تدريس در دانشگاههاى امريكا، مديريت امور اقتصادى سازمان برنامه و بودجه، عضو شوراى عالى اقتصاد، قائم مقام رياست كل بانك مركزى و... را عهده دار بود. در سند بيوگرافى ساواك چنين آمده است: «در سال 40 از طرفداران جدى سياست امريكا و از جمله ايرانيان نادرى بوده كه اجازه توقف دائم در ايالات متحده امريكا را داشت و رابط و واسطه خصوصى آقاى دكتر امينى نخست وزير (وقت) با امريكائيها بوده، مضافا بر اينكه وى داراى همسر آمريكائى نيز بوده است. برابر گزارش ديگرى در سال 43 شخصى به نام محمد ضرغامى با عوامل انگليسيها ارتباط داشته كه مشاراليه واسطه اين ارتباط معرفى شده است.» فرمانفرمائيان به واسطه خوش خدمتى به آمريكائيان و سفارش آنان به دريافت چهار مدال همايون از سوى شاه مفتخر شده است! نامبرده از اعضاى جمعيت فراماسونرى و طبق ادعاى اسماعيل رائين (نويسنده كتاب فراموشخانه در ايران) جزء وابستگان به شوراى امريكائى بوده است.