سند نامه ::
 
تمايل مقامات سياسي آمريكا به نخست وزيري آموزگار
درباره : دولت و حزب ايران نوين

از : 300 الف تاریخ 29 / 1 / 45
به : 322 شماره : 49 / 300 الف

منوچهر قيائى فرماندار پيشين تهران كه از دوستان نزديك دكتر منوچهر اقبال. سپهبد خاتم1 و سناتور امام جمعه تهران2 است ضمن صحبت خصوصى ميگفت : مقامات سياسى امريكائى مايل ميباشند آموزگار وزير دارائى عهده دار مقام نخست وزيرى گردد و بدست او اختيار امور مالى ايران را بدست گيرند و در مقابل ديپلماسى انگلستان و شوروى از كانديد بودن نخست وزيرى مهندس شريف امامى كه فرد بيطرفى است و وابستگى بامريكائيها ندارد پشتيبانى ميكنند.
منوچهر قيائى علاوه ميكرد كه علت ماندن كابينه هويدا و حزب ايران نوين بر سر كار همين است كه هنوز براى انتخاب رئيس دولت آينده شاهنشاه تصميم قطعى نگرفته‏اند و خواه آموزگار در مسند نخست وزيرى قرار گيرد و خواه شريف امامى هر دو موجبات انحلال حزب مذكور را فراهم خواهند ساخت و حاكميت حزب ايران نوين چون عامل تصويب قرارداد مربوط به مصونيت مستشاران نظامى امريكا بوده است و مورد مخالفت شديد مردم و جامعه روحانيت به شمار ميرود بايد تغيير پيدا كند تا ناراحتيهاى افكار عمومى از اين لحاظ تسكين يابد.بررسى گرديد يك نسخه اصل در پرونده 468 ـ د بايگانى است ضمنا يك نسخه به بخش 321 ارسال گرديد و در پرونده‏هاى مربوطه نيز بايگانى گرديد در پرونده 294 ـ الف ـ م بايگانى شود.

1ـ محمد خاتم فرمانده نيروى هوائى در 1297 در شهر رشت متولد شد و پس از طى تحصيلات ابتدايى به تهران آمد. وى دوره دبيرستان را در كالج امريكائى و دبيرستان نظام طى كرد و سپس وارد دسته هوائى دانشكده افسرى شد. خاتم در 1320 به درجه ستوان دو مى‏رسد و تعليمات دوره مقدماتى پرواز با هواپيماى جت را در انگلستان و در دانشكده سلطنتى نيروى هوائى آن كشور و دوره تكميلى را در آلمان غربى طى كرد. در 1334 دوره ستاد فرماندهى را در آمريكا به پايان رسانيد. وى بعد از مدتى به فرماندهى نيروى هوايى ارتش شاه رسيد و در سال 1338 با فاطمه پهلوى خواهر محمدرضا شاه ازدواج كرد. ارتشبد خاتم فرمانده نيروى هوائى ارتش ايران در 1354 در 56 سالگى به هنگام پرواز با كايت به كوه برخورد كرد و جان سپرد.
2ـ امام جمعه تهران: دكتر سيد حسن امامى معروف به امام جمعه تهران فرزند ابوالقاسم امام جمعه و برادر زاده و نيز داماد ظهير الاسلام در 1282ش در تهران تولد يافت و پس از پايان تحصيلات ابتدائى در مدرسه مروى تهران به فراگيرى علوم دينى پرداخت و در 1300 ش جهت تكميل تحصيلات علوم دينى رهسپار نجف اشرف و كاظمين شد و در محضر آيات عظام اصفهانى و نائينى حاضر گشت و سپس به مقام اجتهاد نايل آمد. در سال 1308 ش به تهران آمد و سپس جهت تحصيل در رشته حقوق عازم سوئيس شد و در 1312 ش دكتراى حقوق خود را از دانشگاه لوزان دريافت كرد. پس از مراجعت به ايران متجدد و ترك عمامه نموده و به خدمت در وزارت دادگسترى پرداخت و در 1320ش از اين خدمت كناره گرفت و به تدريس در دانشكده حقوق پرداخت و در 1324 شمسى پس از فوت امام جمعه تهران به عنوان امام جمعه تهران معرفى شد. توليت و رياست مسجد شاه (امام خمينى كنونى) نيز به وى تفويض گرديد. دكتر امامى در دوره 17 مجلس از مهاباد ساوجبلاغ و مكرى به مجلس شوراى ملى راه يافت و در همان دوره به رياست مجلس شوراى ملى برگزيده شد. وى پس از پيروزى انقلاب اسلامى به غرب پناهنده و در مرداد 1358ش درگذشت. از آثار و تاليفات وى ميتوان به حقوق مدنى ايران در 6 جلد اشاره كرد.