سند نامه ::
 
عذرخواهي آقاي وزير !
درباره: وزارت دارائى
تاریخ 6 / 8 / 44

قبل از ظهر روز شنبه گذشته دكتر آموزگار وزير دارائى. احمدى مدير كل وصول. كيانى نژاد مدير كل حقوقى. دكتر بهادرى رئيس مالياتهاى غير مستقيم نورى رضوى رئيس شوراى عالى مالياتى را نزد خود احضار و با لحن آمرانه به آن‏ها ميگويد. ميل دارم پرونده مالياتى نمازى1 را كه شش مليون تومان تعيين گرديده ظرف دو روز به نحو مقتضى به نفع ايشان تمام كنيد در غير اينصورت همه شما از شغل فعلى منفصل خواهيد شد (وزير دارائى اين حرفها را در حضور دكتر خوشبين وكيل حقوقى نمازى ميزند). افراد مذكور كه غير منتظره با چنين دستور وزير دارائى مواجه شده بودند پس از خروج از اطاق او استعفاء دسته جمعى خود را نوشته و تسليم رئيس دفتر مينمايند.
دكتر آموزگار با مشاهده استعفاها كه مبين عكس العمل شديد نامبردگان بود نگران و مضطرب گشته فورا قوام صدرى معاون وزارتخانه را احضار و او را در جريان امر قرار داده و توسط وى بافراد مزبور پيغام ميفرستد چنانچه سر كارشان برگردند و استعفايشان را پس بگيرند جبران عمل را خواهند نمود و بدكتر بهادرى سفارش ميدهد كه اگر استعفايش را مسترد دارد حكم مدير كلى برايش صادر خواهد كرد.
مع‏الوصف چهار نفر مذكور با وجود وساطت قوام صدرى حاضر باسترداد استعفاء نشده و فقط عذرخواهى وزير دارائى را شرط استرداد استعفا و معاودت بخدمت اعلام ميدارند دكتر آموزگار كه از عكس العمل و مقاومت آنها بيشتر مضطرب گشته بود اين شرط را مى‏پذيرد و سرانجام بجز نورى رضوى بقيه باطاق قوام صدرى1 ميروند و وزير دارائى از آن‏ها عذرخواهى مينمايد.
ضمنا فرداى همان روز دكتر بهادرى از رياست كلى بمديريت كل ارتقاء مى‏يابد.
اصل در پرونده 9 ـ 14 است پرونده دكتر جمشيد آموزگار وزير دارايى بايگانى شود. 9 / 8
رئيس بخش 322 رشيدى 9 / 8

1ـ محمدمهدى نمازى فرزند حاج محمد حسين نمازى در 1318.ق به دنيا آمد. وى بيشتر به مهدى نمازى معروف است.از دوره نهم تا زمانى كه مجلس سنا منحل اعلام شد نماينده مردم شيراز در مجلس سنا بود. نمازى نمايندگى صادرات كتيرا به اروپا و امريكارا در اختيار داشت و از اين راه صاحب ثروت زيادى شده بود. همچنين در زمينه قاچاق مواد مخدر نيز فعاليت داشت. تاسيس يك باب مدرسه و كمك به مخارج چند باب مدرسه از كارهاى مثبت وى در شيراز است. منابع: محمدحسين ركن زاده (آدميت)، دانشمندان و سخن سرايان فارسى، اسلاميه، خيام، تهران، 1338، ج 2، 8ـ407

1ـ محمود قوام صدرى، وزير مشاور و معاون پارلمانى نخست وزير، فرزند محمد به سال 1300 ش در مشهد تولد يافت. تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در مشهد و تهران به پايان رساند. همزمان با ورود به خدمت وزارت دارايى، ادامه تحصيل داد و از دانشكده حقوق دانشگاه تهران، مدرك ليسانس گرفت. قوام صدرى مدتى، رئيس دارائى شهرستان اراك شد، سپس رئيس حسابدارى وزارت كار، و مدير كل حسابدارى وزارت كار گرديد. در سال 1356 ش وزير مشاور و معاون پارلمانى نخست وزير شد. منابع : سپهربند، منصور، خاطرات كودكى و نوجوانى، اطلاعات دختران و پسران، ش 762 (38 / 5 / 1352) ص 20.