سند نامه ::
 
روابط منوچهر اقبال و آموزگار
درباره : روابط دكتر منوچهر اقبال با دكترجمشيد آموزگار

شماره : 322 تاریخ 24 / 4 / 44

على‏اكبر صفى پور1 نماينده مجلس شوراى ملى ضمن مذاكره خصوصى ميگفت در مسافرت اخير امريكا كه باتفاق دكتراقبال رئيس شركت ملى نفت انجام شد دكتر اقبال بمن اظهار نمود كه دكتر آموزگار (وزير فعلى دارائى) از جمله دوستان نزديك من ميباشد و من باعث ترقى او شده ام و از دوستانم انتظار دارم كه از او حمايت نمايند.

يك نسخه در پرونده منوچهر اقبال بايگانى شد اين اطلاعيه در پرونده جمشيد آموزگار بكلاسه
294 ـ الف ـ م بايگانى شود 24 / 4 / 44

1ـ على اكبر صفى پور (1299ش. نهاوند ) على اكبر صفى پور، روزنامه نگار و نماينده مجلس شوراى ملى. در حوت (اسفند) 1299 در نهاوند به دنيا آمد. پدرش ابوالفتح صفى خانى رئيس بلديه نهاوند بود. على اكبر پس از پايان تحصيلات ابتدايى در زادگاه خود به تهران آمد. مدتى در داروخانه وآتليه نقاشى شاگردى كرد .همزمان ادامه تحصيل داد وپس از دريافت ديپلم علمى ، وارد دانشكده افسرى شد كه بعد از شهريور 1320 از خدمت در ارتش كناره‏گيرى كرد و به كار روزنامه نگارى و كتابفروشى پرداخت. تا 1321 ش به مدت دو سال نويسنده روزنامه اطلاعات بود. مدت كمى نيز با روزنامه «نبرد» همكارى كرد. سپس سردبيرى مجله «بديع» را به عهده گرفت. در 1322ش عضو هيات تحريريه مجله «خواندنيها» شد. طولانى‏ترين فعاليت روزنامه نگارى على اكبر صفى، كسب امتياز نشر و مديريت مجله «اميد ايران» بوده كه از 1332 تا اوايل دهه 50 ادامه داشت. وى در بيست و يكمين دوره از انتخابات مجلس شوراى ملى، نماينده مردم نهاوند گرديد. منابع: «آقاى على اكبر صفى پور، نماينده نهاوند» اطلاعات، ش 11238 (16 ابان 1342) ص 10؛ قريشى، حسن، چهره هاى آشنا، تهران، سازمان چاپ و نشر كيهان، 1344ش؛ گروه مولفان با مقدمه غلامحسين صالحيار، چهره مطبوعات معاصر، تهران، پرس اجنت،1351.